Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Centra usług wspólnych

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Alicja Bar

Administracja państwowa od kilku lat korzysta z możliwości oferowanych przez centra usług wspólnych. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city.

Współpraca w ramach centrów usług wspólnych (CUW) sprawdza się zarówno w biznesie, jak i w administracji. Z badań „Shared Service Center (SSC) – Enabling your business for success” przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że ponad 80% multinarodowych korporacji stworzyło własne CUW. Najczęściej taka kooperacja widoczna jest w branży finansowej, lecz cieszy się popularnością także w usługach, transporcie i komunikacji. Istotny wpływ na rozwój CUW miał rozwój nowych technologii informacyjnych, dzięki którym realizacja wielu procesów stała się możliwa bez konieczności bezpośredniego kontaktu między usługodawcą a usługobiorcą.

Działania w ramach CUW pozwalają na łatwiejsze, szybsze i tańsze osiągnięcie tego, co dla pojedynczej instytucji jest trudniejsze i droższe. CUW zwiększa efektywność dostaw i usług, wypracowuje określone standardy, ułatwia kontrolę i zapewnia przejrzystość wszystkich procesów. Przykładem są wspólne zakupy towarów i usług, planowanie i realizacja inwestycji, centralizacja funkcji administracyjnych (np. księgowość, kadry i płace) oraz wspólna obsługa informatyczna. Kooperacja w ramach CUW pozwala na zmniejszenie kosztów jednostkowych, zaangażowanie i utrzymanie specjalistycznych kadr, podniesienie jakości usług, poprawienie ich dostępności oraz wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii.

Współpraca bez centralizacji

Ważne jest, aby CUW nie utożsamiać ani z centralizacją, ani z outsourcingiem. CUW są tworzone jako osobne podmioty, a jednostki, które dotychczas świadczyły usługi teraz przeniesione do CUW, nie są likwidowane. Ponadto własne CUW różni się od outsourcingu tym, że zadania nie są zlecane na zewnątrz, lecz są realizowane przez specjalnie powołaną do życia jednostkę, która pozostaje w strukturach i pod kontrolą założyciela.

Doświadczenia sektora prywatnego pokazują, że taka współpraca opłaca się wszystkim, dlatego administracja publiczna zaczęła przychylniej patrzeć na przenoszenie pewnych kompetencji do CUW. Wprowadzenie współpracy w ramach CUW było jednak dla administracji publicznej nie lada wyzwaniem. Specyfika pracy oraz styl zarządzania są tutaj inne niż w instytucjach prywatnych. Administracja publiczna działa w strukturze rozproszonej, a do swej działalności potrzebuje delegacji zawartych w aktach prawnych. Dodatkowo proces decyzyjny oraz zarządzanie zmieniają się w zależności od szczebla administracji publicznej. W administracji nie ma (przynajmniej teoretycznie) założonego elementu konkurencyjności, a współpraca między poszczególnymi jednostkami jest zupełnie inaczej definiowana niż w organizacjach niepublicznych. Administracja w mniejszym stopniu oczekuje myślenia biznesowego i kreatywnego, a to jest przecież podstawą funkcjonowania nowoczesnego biznesu. Trzeba też pamiętać, że administracja publiczna umiejscowiona jest w systemie zamówień publicznych, określonym ustawą Prawo zamówień publicznych i dyrektywami unijnymi, co nakłada na nią obowiązek wydatkowania środków publicznych zgodnie z procedurami opisanymi w restrykcyjnym prawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne