Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jacek Orłowski

27 września ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, określając w ten sposób cele i sposoby dostarczania efektywnych e-usług publicznych obywatelom i przedsiębiorcom.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (dalej: PZIP, zob. itwa.pl/pzip16) jest dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju Sprawne Państwo 2020 i opisuje działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Zaktualizowany PZIP zawiera w sobie konkretne propozycje rozwiązań ujęte w Planie Działań Ministra Cyfryzacji (dalej: PD MC). Strategia ma być podstawą partnerstwa publiczno-publicznego i doprowadzić do interoperacyjności systemów informacyjnych administracji.

Opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji dokument opisuje szczegółowo 10 działań, które pozwolą na zintegrowanie rozproszonych zasobów informatycznych państwa i ustandaryzowanie informacji publicznej. Mają też usprawnić funkcjonowanie państwa oraz obniżyć koszty wdrażania i utrzymywania publicznych systemów IT. Resort cyfryzacji chce, by w perspektywie 3–5 lat połowa obywateli mogła prowadzić ok. 80% swoich relacji z administracją przez internet. Jednocześnie zgodnie z programem „Od papierowej do cyfrowej Polski” do końca 2017 r. wszystkie urzędy mają umożliwić dokonywanie płatności za pomocą kart lub mobilnie (zob. „IT w Administracji” 2016, nr 10).

Cele programu

Nowy PZIP powstał w ścisłej współpracy z resortami i instytucjami publicznymi, które będą aktywnie uczestniczyć w realizacji działań przewidzianych w programie. Bardzo ważne jest jednak to, że realizacja strategii będzie uwzględniała dotychczasowy dorobek samorządów, które również zostaną zaangażowane w prace nad cyfryzacją państwa. Chodzi o to, by niwelować „informatyczne wyspy” w administracji rządowej oraz likwidować nakładanie się zakresów projektów IT realizowanych przez wszystkie jednostki publiczne. Minister Cyfryzacji przez PZIP chce przede wszystkim doprowadzić do racjonalizacji wydatków na informatyzację. Z dokumentu wynika też, że w najbliższym czasie postawiono na centralizację systemów teleinformatycznych tworzonych przez administrację, przy założeniu, że to obywatel jest głównym beneficjentem wszelkich działań administracji. PZIP ma zatem wspierać rozwój społeczny i gospodarczy przez zapewnienie efektywnych e-usług publicznych.

W obszarze strategicznym PZIP ma spowodować przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, m.in. przez wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad, standardów budowy i eksploatacji rozwiązań IT w sektorze publicznym. Ma zwiększyć liczbę e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz spowodować, że coraz więcej osób będzie z nich korzystać. Od strony operacyjnej natomiast program ma stworzyć spójny, logiczny i sprawny system informacyjny państwa oraz zapewnić przejrzystość funkcjonowania administracji. Dzięki PZIP mają zostać dostarczone usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo z zapewnieniem interoperacyjności istniejących i nowych systemów teleinformatycznych. Dodatkowym celem przyjętej przez rząd strategii informatyzacji jest także zwiększenie udziału osób w tzw. jednolitym rynku cyfrowym. Ma to być osiągnięte przez zbudowanie zaufania do e-usług dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zob. itwa.pl/rodo).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne