Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jacek Szmalenberg

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

Postępowania przetargowe prowadzone w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dalej: dziedzina OiB) stwarzają zamawiającym trudności ze względu na rozbieżne interpretacje przepisów. Rozbieżności te dotyczą m.in. rozumienia pojęcia „sprzęt wojskowy” czy „bezpieczeństwo publiczne”, a także kwestii kwalifikowania infrastruktury krytycznej jako przedmiotu zamówienia.

Na podstawie obowiązujących przepisów zamówienia w dziedzinie OiB są realizowane w sposób następujący:

1. Realizacja procedur przetargowych zgodnie z pzp – w myśl art. 131a.

W tym obszarze mogą być realizowane zadania:

 

  • w zakresie bezpieczeństwa publicznego (dla sprzętu newralgicznego, dostaw newralgicznych, usług newralgicznych, newralgicznych robót budowlanych, dla celu związanego z bezpieczeństwem oraz w zakresie infrastruktury krytycznej);
  • w zakresie bezpieczeństwa obronnego (dla sprzętu wojskowego, sprzętu newralgicznego, dostaw newralgicznych, usług newralgicznych, newralgicznych robót budowlanych, dla celu związanego z obronnością).


2. Realizacja procedur przetargowych z wyłączeniem stosowania pzp, na podstawie:

 

  • art. 4b ust. 1, art. 4 pkt 5 pzp – w tym obszarze mogą być realizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego i publicznego (dla postępowań mających związek z informacjami niejawnymi lub ochroną bezpieczeństwa publicznego lub istotnym interesem bezpieczeństwa państwa lub dla postępowań, którym towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa);
  • art. 4 pkt 5b pzp (na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu UE – dalej: TfUE) – w tym obszarze mogą być realizowane tylko zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego, ponieważ rozpatruje się istotny interes bezpieczeństwa państwa, którego kwalifikację uregulowali Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej osobnym rozporządzeniem i decyzjami. W przypadku bezpieczeństwa publicznego należy wykorzystać postanowienia art. 36, 52 i 62 TfUE, jednak muszą być one ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne dla ochrony interesu bezpieczeństwa publicznego;
  • art. 131b pzp (na podstawie art. 11 ust. 8 pzp) – w tym obszarze również mogą być realizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego i publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne