Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jacek Szmalenberg

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

Postępowania przetargowe prowadzone w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dalej: dziedzina OiB) stwarzają zamawiającym trudności ze względu na rozbieżne interpretacje przepisów. Rozbieżności te dotyczą m.in. rozumienia pojęcia „sprzęt wojskowy” czy „bezpieczeństwo publiczne”, a także kwestii kwalifikowania infrastruktury krytycznej jako przedmiotu zamówienia.

Na podstawie obowiązujących przepisów zamówienia w dziedzinie OiB są realizowane w sposób następujący:

1. Realizacja procedur przetargowych zgodnie z pzp – w myśl art. 131a.

W tym obszarze mogą być realizowane zadania:

 

  • w zakresie bezpieczeństwa publicznego (dla sprzętu newralgicznego, dostaw newralgicznych, usług newralgicznych, newralgicznych robót budowlanych, dla celu związanego z bezpieczeństwem oraz w zakresie infrastruktury krytycznej);
  • w zakresie bezpieczeństwa obronnego (dla sprzętu wojskowego, sprzętu newralgicznego, dostaw newralgicznych, usług newralgicznych, newralgicznych robót budowlanych, dla celu związanego z obronnością).


2. Realizacja procedur przetargowych z wyłączeniem stosowania pzp, na podstawie:

 

  • art. 4b ust. 1, art. 4 pkt 5 pzp – w tym obszarze mogą być realizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego i publicznego (dla postępowań mających związek z informacjami niejawnymi lub ochroną bezpieczeństwa publicznego lub istotnym interesem bezpieczeństwa państwa lub dla postępowań, którym towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa);
  • art. 4 pkt 5b pzp (na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu UE – dalej: TfUE) – w tym obszarze mogą być realizowane tylko zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego, ponieważ rozpatruje się istotny interes bezpieczeństwa państwa, którego kwalifikację uregulowali Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej osobnym rozporządzeniem i decyzjami. W przypadku bezpieczeństwa publicznego należy wykorzystać postanowienia art. 36, 52 i 62 TfUE, jednak muszą być one ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne dla ochrony interesu bezpieczeństwa publicznego;
  • art. 131b pzp (na podstawie art. 11 ust. 8 pzp) – w tym obszarze również mogą być realizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa obronnego i publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne