Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sprawa C-6/15

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

W dniu 14 lipca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) wydał wyrok w sprawie C-6/151. Wyrok ten, bazujący na zapytaniu prejudycjalnym dotyczącym interpretacji art. 53 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, porusza następujące kwestie:

 

  • metody oceny złożonych ofert, w momencie gdy instytucja zamawiająca zamierza wybrać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie;
  • zasady określania wagi kryteriów zamówienia;
  • zakres obowiązku wskazania przez instytucję zamawiającą, w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu, wagi kryteriów zamówienia.

 

Pełna treść wyroku i opinia Rzecznika Generalnego dostępne są na stronie internetowej Trybunału2.

Zarys postępowania przetargowego i sporu powstałego na jego gruncie

Region Flandria (Belgia) ogłosił przetarg nieograniczony na usługi, których celem było przeprowadzenie badania na dużą skalę na temat mieszkalnictwa i konsumentów rynku mieszkaniowego we Flandrii, o wartości szacunkowej 1,4 mln euro (pkt 8 orzeczenia). Specyfikacja tego zamówienia wskazywała następujące kryteria jego udzielenia (pkt 9):

1. Jakość oferty (50/100)

Jakość przygotowania, organizacji i wykonania pracy w terenie, kodowania i wstępnego przetwarzania danych. Zaproponowane świadczenia powinny zostać opisane w sposób jak najbardziej precyzyjny. Z oferty powinno wynikać w jasny sposób, że oferent jest w stanie podjąć się realizacji całości zamówienia (na próbie wynoszącej minimum 7000, a maksymalnie 10 000 kontaktów) w przewidzianym okresie wykonania 12 miesięcy.

2. Cena (50/100)

Cena wykonania zamówienia w odniesieniu do podstawowej próby (7000 kontaktów) i cena w odniesieniu do każdej dodatkowej puli 500 dodatkowych udostępnionych adresów (w tym VAT).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne