Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sprawa C-6/15

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

W dniu 14 lipca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) wydał wyrok w sprawie C-6/151. Wyrok ten, bazujący na zapytaniu prejudycjalnym dotyczącym interpretacji art. 53 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, porusza następujące kwestie:

 

  • metody oceny złożonych ofert, w momencie gdy instytucja zamawiająca zamierza wybrać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie;
  • zasady określania wagi kryteriów zamówienia;
  • zakres obowiązku wskazania przez instytucję zamawiającą, w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu, wagi kryteriów zamówienia.

 

Pełna treść wyroku i opinia Rzecznika Generalnego dostępne są na stronie internetowej Trybunału2.

Zarys postępowania przetargowego i sporu powstałego na jego gruncie

Region Flandria (Belgia) ogłosił przetarg nieograniczony na usługi, których celem było przeprowadzenie badania na dużą skalę na temat mieszkalnictwa i konsumentów rynku mieszkaniowego we Flandrii, o wartości szacunkowej 1,4 mln euro (pkt 8 orzeczenia). Specyfikacja tego zamówienia wskazywała następujące kryteria jego udzielenia (pkt 9):

1. Jakość oferty (50/100)

Jakość przygotowania, organizacji i wykonania pracy w terenie, kodowania i wstępnego przetwarzania danych. Zaproponowane świadczenia powinny zostać opisane w sposób jak najbardziej precyzyjny. Z oferty powinno wynikać w jasny sposób, że oferent jest w stanie podjąć się realizacji całości zamówienia (na próbie wynoszącej minimum 7000, a maksymalnie 10 000 kontaktów) w przewidzianym okresie wykonania 12 miesięcy.

2. Cena (50/100)

Cena wykonania zamówienia w odniesieniu do podstawowej próby (7000 kontaktów) i cena w odniesieniu do każdej dodatkowej puli 500 dodatkowych udostępnionych adresów (w tym VAT).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne