Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Umowy o pracę w zamówieniach

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    dane osobowe   kontrola   roboty budowlane   siwz

Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających.

Wiele nowych przepisów wprowadzonych w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., powoduje wątpliwości zamawiających. Wśród nich są regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Ustawodawca bowiem zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu praktyczną analizę jednego z nowych obowiązków, którego źródłem jest treść art. 29 ust. 3a pzp.

Zastosowanie tej regulacji sprowadza się w praktyce do odpowiedzi na dwa pytania:

1) w jakich okolicznościach zamawiający będzie musiał przeanalizować przedmiot zamówienia pod kątem konieczności nałożenia na wykonawców lub podwykonawców wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, oraz

2) jakie dodatkowe obowiązki będą ciążyły na zamawiającym, gdy będzie musiał zastosować art. 29 ust. 3a pzp.

Źródeł omawianego przepisu należy poszukiwać w treści rządowego uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 336), gdzie wskazano: „Równie ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych poprzez na przykład stworzenie zachęt dla stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy”.

Z przytoczonego uzasadnienia wynika, że przyjęte rozwiązanie jest klauzulą społeczną, której zadaniem jest przekazanie zamawiającym narzędzia, mającego na celu nałożenie na wykonawców konieczności zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, w miejsce cywilnoprawnych stosunków umownych.

Zakres regulacji

Obowiązek stosowania art. 29 ust. 3a będzie dotyczył jedynie postępowań, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, niezależnie od ich wartości. Oznacza to, że zamawiający nie będzie musiał brać pod uwagę treści art. 29 ust. 3a pzp wtedy, gdy będzie nabywał dostawy. Zgodnie ze stanowiskiem UZP1 taki obowiązek nie powstanie również wtedy, gdy dostawy będą częścią roboty budowlanej. Należy przyjąć, na zasadzie analogii, że nie będzie on dotyczył również usług, wraz z którymi takie dostawy będą występowały.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne