Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy o pracę w zamówieniach

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    kontrola   dane osobowe   siwz   roboty budowlane

Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających.

Wiele nowych przepisów wprowadzonych w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., powoduje wątpliwości zamawiających. Wśród nich są regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Ustawodawca bowiem zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu praktyczną analizę jednego z nowych obowiązków, którego źródłem jest treść art. 29 ust. 3a pzp.

Zastosowanie tej regulacji sprowadza się w praktyce do odpowiedzi na dwa pytania:

1) w jakich okolicznościach zamawiający będzie musiał przeanalizować przedmiot zamówienia pod kątem konieczności nałożenia na wykonawców lub podwykonawców wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, oraz

2) jakie dodatkowe obowiązki będą ciążyły na zamawiającym, gdy będzie musiał zastosować art. 29 ust. 3a pzp.

Źródeł omawianego przepisu należy poszukiwać w treści rządowego uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 336), gdzie wskazano: „Równie ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych poprzez na przykład stworzenie zachęt dla stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy”.

Z przytoczonego uzasadnienia wynika, że przyjęte rozwiązanie jest klauzulą społeczną, której zadaniem jest przekazanie zamawiającym narzędzia, mającego na celu nałożenie na wykonawców konieczności zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, w miejsce cywilnoprawnych stosunków umownych.

Zakres regulacji

Obowiązek stosowania art. 29 ust. 3a będzie dotyczył jedynie postępowań, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, niezależnie od ich wartości. Oznacza to, że zamawiający nie będzie musiał brać pod uwagę treści art. 29 ust. 3a pzp wtedy, gdy będzie nabywał dostawy. Zgodnie ze stanowiskiem UZP1 taki obowiązek nie powstanie również wtedy, gdy dostawy będą częścią roboty budowlanej. Należy przyjąć, na zasadzie analogii, że nie będzie on dotyczył również usług, wraz z którymi takie dostawy będą występowały.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne