Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

(Nie)ograniczone możliwości

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Magdalena Szczudrawa

Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) jest aktem implementującym do polskiego porządku prawnego przepisy wspólnotowe z zakresu zamówień publicznych.

 

Komisja Europejska, po dokonaniu analizy treści przepisów Pzp w kontekście obowiązujących przepisów wspólnotowych obejmujących tematykę zamówień publicznych, wskazała na niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz traktatem Wspólnot Europejskich i w czerwcu 2007 r. przesłała do Polski zarzuty formalne dotyczące niektórych postanowień ustawy.

 

Dokument zawierający formalne zarzuty Komisji Europejskiej nie został co prawda oficjalnie opublikowany, jednakże najważniejsze informacje na temat zgłoszonych zarzutów zawarte są w oficjalnej publikacji Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej najnowszej nowelizacji Pzp1. W konsekwencji uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską ustawa została znowelizowana ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw2.

Zaskarżanie decyzji sądu konkursowego

Nowelizacja wprowadziła szereg istotnych zmian do przepisów komentowanej ustawy. Zmianie uległy również przepisy dotyczące konkursów. Najważniejszą jest uchylenie art. 179 ust. 1 b Pzp, który stanowił, iż: „Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych”.  Został on wprowadzony nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2006 r.3, której podstawowym celem było implementowanie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw europejskich, tj. dyrektywy nr 2004/17/WE, powszechnie zwanej dyrektywą sektorową4 oraz dyrektywy nr 2004/18/WE, powszechnie zwanej dyrektywą klasyczną5. Rozwiązanie to wynikało z określonej w treści przepisu art. 113 ust. 3 Pzp zasady niezależności sądu konkursowego w zakresie rozstrzygania konkursu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne