Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zgodność treści oferty

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat (tegoroczna lipcowa nowelizacja pzp nie zmieniła jego treści), zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem. Problemy te każdego roku odzwierciedla bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Norma omawianego przepisu odnosi się do merytorycznego wymiaru zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego wyrażonych w siwz, w szczególności do zakresu, ilości, jakości, ceny, warunków i sposobu realizacji danego zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią siwz ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego wykonywania w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.

Przy czym należy podkreślić, że nie jest niezgodnością brak numeracji kartek oferty, poukładanie ich w kolejności innej niż opisana w siwz czy niewłaściwy opis koperty zawierającej ofertę.
 

  • Wyrok KIO z 7 marca 2016 r. (KIO 250/16)


„W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniana z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 K.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ”.

Oferty wykonawców powinny być oceniane i interpretowane w taki sposób, aby – korzystając z przepisów pzp – utrzymać w postępowaniu jak największą ich liczbę. Narzędziem umożliwiającym rozwianie wątpliwości co do treści oferty jest przepis art. 87 ust. 1 pzp. Wykładnia zawarta w poniższym wyroku KIO przejrzyście to wyjaśnia.
 

  • Wyrok KIO z 15 kwietnia 2016 r. (KIO 464/16)


„(…) zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa czynność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy Zamawiający w sposób jednoznaczny i pewny wykaże, że stwierdzona niezgodność uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto z jednolitego stanowiska orzecznictwa i doktryny wynika, że czynność odrzucenia oferty winna być poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz ustaleniem, iż niezgodności nie da się poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Wyjaśnienia udzielone przez odwołujących się w wyniku wezwań zamawiającego nie mogą być pominięte. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne