Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zgodność treści oferty

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat (tegoroczna lipcowa nowelizacja pzp nie zmieniła jego treści), zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem. Problemy te każdego roku odzwierciedla bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Norma omawianego przepisu odnosi się do merytorycznego wymiaru zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego wyrażonych w siwz, w szczególności do zakresu, ilości, jakości, ceny, warunków i sposobu realizacji danego zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią siwz ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego wykonywania w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.

Przy czym należy podkreślić, że nie jest niezgodnością brak numeracji kartek oferty, poukładanie ich w kolejności innej niż opisana w siwz czy niewłaściwy opis koperty zawierającej ofertę.
 

  • Wyrok KIO z 7 marca 2016 r. (KIO 250/16)


„W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniana z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 K.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ”.

Oferty wykonawców powinny być oceniane i interpretowane w taki sposób, aby – korzystając z przepisów pzp – utrzymać w postępowaniu jak największą ich liczbę. Narzędziem umożliwiającym rozwianie wątpliwości co do treści oferty jest przepis art. 87 ust. 1 pzp. Wykładnia zawarta w poniższym wyroku KIO przejrzyście to wyjaśnia.
 

  • Wyrok KIO z 15 kwietnia 2016 r. (KIO 464/16)


„(…) zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa czynność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy Zamawiający w sposób jednoznaczny i pewny wykaże, że stwierdzona niezgodność uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto z jednolitego stanowiska orzecznictwa i doktryny wynika, że czynność odrzucenia oferty winna być poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz ustaleniem, iż niezgodności nie da się poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Wyjaśnienia udzielone przez odwołujących się w wyniku wezwań zamawiającego nie mogą być pominięte. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne