Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wydatki w instytucjach kultury

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    roboty budowlane

Od 2017 r. zamawiający będą mieli obowiązek zamieszczenia planu postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej. Dla zamawiających działających w obszarze kultury nie będzie to jednak jedyny plan wydatków, jaki muszą posiadać.

Końcowe miesiące roku są w instytucjach kultury okresem bardzo napiętym. To czas zamykania ksiąg rachunkowych, dokonywania rozliczeń w programach unijnych, których zamknięcie następuje z końcem czwartego kwartału, rozliczania strat itd. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp lub ustawa), po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r., nałożyła na zamawiających kolejny obowiązek. Zgodnie bowiem z art. 13a ustawy zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Zamieszczanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. Plan – dokument dotychczas niewymagany – stanie się w ten sposób obligatoryjny dla części zamawiających. Jednak jego stworzenie i upublicznienie nie rozwiąże wszystkich problemów. Zgodnie bowiem z cytowanym artykułem publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy. Jak wskazuje art. 4 pkt 8 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający nie będą więc zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień o wartości do 30 000 euro ani zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy1. Warto jednak, by zamawiający mimo wszystko zadali sobie pytanie, czy nie byłoby dla nich korzystne przygotowanie również planu zamówień dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Osobny plan dla przyznanej dotacji

Należy podkreślić, że instytucje kultury nie zawsze będą posiadały tylko jeden plan postępowań o udzielenie zamówień. W momencie przyznania dofinansowania, grantu albo dotacji (a nawet i przed ich przyznaniem – gdyż w części przypadków przed podpisaniem umowy dotacyjnej zamawiający są zobowiązani do przedstawienia planu zamówień i uzyskania jego akceptacji) zamawiający powinni stworzyć również plan postępowań, które będą realizowane z otrzymanych środków finansowych, w tym także osobny plan zamówień dla wydatków o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro – odpowiednio dla postępowań realizowanych ze środków włas­nych swojej instytucji, jak i dla tych realizowanych z przyznanych z dotacji środków. Instytucje kultury będą zatem posiadały de facto różne plany zamówień i będą musiały na bieżąco je monitorować. Przy projektach wieloletnich rodzi to masę komplikacji.

Przed przystąpieniem do tworzenia planu dla przyznanej dotacji przede wszystkim warto sprawdzić, w jaki sposób należy wydawać otrzymane środki – czy należy do nich stosować przepisy ustawy. W większości przypadków odpowiedź będzie twierdząca, jednak czasami wytyczne pozostawiają decyzję o sposobie wydatkowania pieniędzy w gestii zamawiającego. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić zapisy umowy dotacyjnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne