Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pełnomocnictwo po nowelizacji

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk

Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby dokonującej tych czynności.

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja pzp wprowadziła szereg zmian mających na celu ułatwienie zakupów dokonywanych przez podmioty publiczne. Jednocześnie jednym z założeń było odformalizowanie procedury i ułatwienie zdobywania publicznych kontraktów. Dużą zmianę stanowi zastąpienie (przynajmniej teoretyczne) katalogu dokumentów składanych wraz z ofertą przez jedno oświadczenie własne wykonawcy, a więc jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Jest to nic innego, jak rodzaj ankiety pozwalającej zamawiającemu na wstępną ocenę podmiotową wykonawcy.

Omawiając zmiany dokonane w pzp wskutek wprowadzenia nowelizacji, warto przeanalizować jej wpływ na instytucję pełnomocnictwa w zamówieniach publicznych.

Przypomnijmy, że podpisywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert i składanych z nimi dokumentów oraz oświadczeń, a także korespondencja z zamawiającym, wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej czy przystępowanie do odwołań konkurentów to czynności, które wymagają wykazania prawidłowego umocowania dokonującej ich osoby. Działanie poprzez pełnomocnika jest sporym ułatwieniem, z którego wykonawcy chętnie korzystają. Dużym spółkom, w których często członkowie zarządu są obywatelami innych państw, mieszkającymi poza granicami RP, łatwiej jest umocować pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz wykonawcy, niż każdorazowo przekazywać dokumenty do podpisu np. prezesowi, który na stałe rezyduje w innym kraju. Chodzi o względy organizacyjne, ale również – a może przede wszystkim – o oszczędność czasu.

Analizując kwestie pełnomocnictwa, na początku należy przypomnieć kilka istotnych informacji odnośnie do samego udzielania pełnomocnictw i ich rodzajów.

Rodzaje pełnomocnictw

W pzp (z wyjątkiem pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) nie uregulowano w ogóle kwestii działania przez pełnomocnika. Wytyczne zawiera art. 14 pzp, który w kwestiach nieuregulowanych tą ustawą odsyła do ustawy Kodeks cywilny (dalej również: kc).

Z uwagi na zakres umocowania kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw:

 


Takie też rodzaje pełnomocnictw mogą występować w postępowaniach o zamówienie publiczne – w zależności od rodzaju czynności, jakie na ich podstawie może wykonywać umocowana osoba.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne