Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Bilety lotnicze

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Adam Wiktorowski
Autor: fot. Ingram Publishing

Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

Pomimo kryzysu, jako kraj rozwijamy się, zacieśniamy współpracę z innymi państwami i podróżujemy – prywatnie i służbowo. Jeżeli w podróż wybierają się pracownicy zamawiającego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych, czy to w celu realizowania powierzonych im zadań, czy choćby w celu poszerzania wiedzy i podwyższania kwalifikacji zawodowych, zakup biletów lotniczych jest dla niego zamówieniem publicznym, do udzielenia którego trzeba stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

W związku z powyższym w przypadku, gdy w danym roku budżetowym wartość biletów lotniczych, które zostaną zakupione, przekracza próg 14 tys. euro, zamawiający staje przed obowiązkiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy zastosowaniu przepisów ustawy.

Jak zaplanować kolejny rok

Przygotowując opis przedmiotu zamówienia, zamawiający w przeważającej liczbie przypadków, jeśli chodzi o ten rodzaj dokonywanych zakupów, staje przed pytaniem, w jaki sposób opisać to, co chce kupić. Problem polega na tym, iż zamawiający, tworząc plan zamówień na rok następny, zwykle nie ma pełnej wiedzy na temat tego, dokąd będą latać jego pracownicy, jak często oraz – w ogóle – ilu tych pracowników każdorazowo uda się w podróż.

 

Art. 29 ust. 1 ustawy nakazuje zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ale jak opisać jednoznacznie i wyczerpująco coś, co jeszcze nie zostało w jednostce zamawiającego ostatecznie przesądzone? Najpierw spróbujmy zdefiniować to, co wiemy na pewno.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne