Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Licytacja elektroniczna

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie, dlatego tak ważne jest dostosowywanie istniejących systemów do nowych rozwiązań. W tym też celu ostatnia nowelizacja uprościła procedury licytacji elektronicznej.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), uchwalona w dniu 4 września 2008 roku r. (DzU nr 171, poz. 1058), weszła w życie 24 października 2008 roku. Ustawodawca nie tylko dostosował przepisy polskiego prawa do wytycznych dyrektywy 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r., ale przede wszystkim zdecydowanie uprościł tzw. procedury konkurencyjne, mając na względzie odformalizowanie procedur otwartych dla wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie ubiegają się o zamówienie publiczne. Nowelizacja objęła również procedurę prowadzoną w trybie licytacji elektronicznej. Zmiany w tym zakresie dotyczą nie tylko wymogów formalnych, ale również kwestii wymogów technicznych. W dobie szybkiej ewolucji technicznej potrzeby zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy mają istotne znaczenie, a licytacja elektroniczna jest postrzegana jako jedna z najbardziej transparentnych i konkurencyjnych procedur.

Dla wszystkich rodzajów zamówień

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) podlegające automatycznej klasyfikacji. Tak definiuje tę procedurę art. 74 Pzp. W systemie zamówień publicznych e-zamówienia są nazywane aukcjami odwrotnymi lub holenderskimi (na których cenę wywoławczą obniża się dopóty, dopóki nie znajdzie się nabywca – według internetowego Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, S.A.).

 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Licytacja elektroniczna jest dziś dostępna dla każdego rodzaju zamówienia publicznego – dostaw, usług i robót budowlanych. Przed nowelizacją ustawy z 4 września 2008 r. ustawodawca nie dopuszczał możliwości zastosowania licytacji dla robót budowlanych. Patrząc na ewolucję ustawy, możemy powiedzieć, iż zakres wykorzystania licytacji elektronicznej jest coraz większy. Pierwotnie aukcja elektroniczna, która pojawiła się w Pzp w 2004 roku, umożliwiała prowadzenie postępowania tylko w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia była dostawa. Licytacja elektroniczna wprowadziła możliwość wykorzystania tego trybu również w przypadku zamawiania usług. Od 24 października 2008 r. natomiast kompetencje zastosowania trybu pozwalają na wykorzystanie licytacji również dla robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne