Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Roboty dodatkowe

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Artur Stecuła, Marek Gazda

Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz.

Wartykule pt. „Zmiany w kontraktach FIDIC”, który ukazał się we wrześniowym numerze „Przetargów Publicznych”, opisywaliśmy kwestię zmian do kontraktów na roboty budowlane realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mamy do czynienia z nowymi zasadami modyfikacji zakresu robót, sposobu rozliczania czy innych postanowień umownych. Zmiana ustawy wynikała przede wszystkim z zarzutów Komisji Europejskiej wskazujących na niezgodność wybranych zapisów polskiej Pzp z dyrektywami UE – chodziło o dyrektywę 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywę 2004/17/WE koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiły się wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie interpretacji niektórych zapisów Pzp. Wynikało z nich, że nie należy wprowadzać zmian do umowy, nawet jeżeli były one korzystne dla zamawiającego, pomimo tzw. „przesłanki korzystności” wskazanej w art. 144. Niemniej jednak nowe brzmienie art. 144 Pzp ułatwia aneksowanie umów. Obecnie wystarczy przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz możliwość modyfikowania umowy. Drugim warunkiem jest określenie warunków wprowadzania takich zmian. Oczywiście ułatwienie dotyczy jedynie kontraktów, które są obecnie przygotowywane. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na przygotowanie umowy w oparciu o warunki FIDIC, może wykorzystać zapisy rozdziału 13, który dość dobrze reguluje zasady wprowadzania zmian do kontraktu. Rozdział ten definiuje także okoliczności, w jakich można zmiany wprowadzać oraz podaje sposób wyceny robót zamiennych. Wykorzystując zapisy FIDIC odnośnie zmian, należy pamiętać o konieczności dostosowania części zapisów do wymogów Pzp. Dotyczy to m.in. procedury inicjowania zmian. Standardowo do realizacji robót zamiennych wystarczy polecenie inżyniera kontraktu. Zatem konieczne jest wprowadzenie prerekwizytu w postaci podpisania aneksu do umowy zgodnie z art. 144 Pzp. Wielu zamawiających rozważa zastosowanie wybiegu polegającego na ustaleniu tych samych warunków wprowadzania zmian, jakie wynikały z ustawy przed nowelizacją. Innymi słowy, zmiany byłyby dopuszczalne, gdyby przyczyn ich wprowadzenia nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy lub zmiany są korzystne dla zamawiającego. Pamiętajmy jednak, że zapisy te zostały zmienione w Pzp wskutek ich zakwestionowania przez Komisję Europejską. Zatem stosowanie ich może być ryzykowne w sytuacji, gdy korzystamy ze środków pomocowych UE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne