Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Roboty dodatkowe

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Artur Stecuła, Marek Gazda

Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz.

Wartykule pt. „Zmiany w kontraktach FIDIC”, który ukazał się we wrześniowym numerze „Przetargów Publicznych”, opisywaliśmy kwestię zmian do kontraktów na roboty budowlane realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mamy do czynienia z nowymi zasadami modyfikacji zakresu robót, sposobu rozliczania czy innych postanowień umownych. Zmiana ustawy wynikała przede wszystkim z zarzutów Komisji Europejskiej wskazujących na niezgodność wybranych zapisów polskiej Pzp z dyrektywami UE – chodziło o dyrektywę 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywę 2004/17/WE koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiły się wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie interpretacji niektórych zapisów Pzp. Wynikało z nich, że nie należy wprowadzać zmian do umowy, nawet jeżeli były one korzystne dla zamawiającego, pomimo tzw. „przesłanki korzystności” wskazanej w art. 144. Niemniej jednak nowe brzmienie art. 144 Pzp ułatwia aneksowanie umów. Obecnie wystarczy przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz możliwość modyfikowania umowy. Drugim warunkiem jest określenie warunków wprowadzania takich zmian. Oczywiście ułatwienie dotyczy jedynie kontraktów, które są obecnie przygotowywane. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na przygotowanie umowy w oparciu o warunki FIDIC, może wykorzystać zapisy rozdziału 13, który dość dobrze reguluje zasady wprowadzania zmian do kontraktu. Rozdział ten definiuje także okoliczności, w jakich można zmiany wprowadzać oraz podaje sposób wyceny robót zamiennych. Wykorzystując zapisy FIDIC odnośnie zmian, należy pamiętać o konieczności dostosowania części zapisów do wymogów Pzp. Dotyczy to m.in. procedury inicjowania zmian. Standardowo do realizacji robót zamiennych wystarczy polecenie inżyniera kontraktu. Zatem konieczne jest wprowadzenie prerekwizytu w postaci podpisania aneksu do umowy zgodnie z art. 144 Pzp. Wielu zamawiających rozważa zastosowanie wybiegu polegającego na ustaleniu tych samych warunków wprowadzania zmian, jakie wynikały z ustawy przed nowelizacją. Innymi słowy, zmiany byłyby dopuszczalne, gdyby przyczyn ich wprowadzenia nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy lub zmiany są korzystne dla zamawiającego. Pamiętajmy jednak, że zapisy te zostały zmienione w Pzp wskutek ich zakwestionowania przez Komisję Europejską. Zatem stosowanie ich może być ryzykowne w sytuacji, gdy korzystamy ze środków pomocowych UE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne