Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Usługi porządkowe

Data publikacji: 03-02-2009 Autor: Józef Kunicki
Autor: fot. Ingram Publishing

Właściwy opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania usług sprzątania to połowa sukcesu. Pozostała część to odpowiednia znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i innych aktów prawnych związanych z systemem zamówień publicznych.

Wswojej praktyce związanej z udzielaniem zamówień publicznych osobiście zetknąłem się z kilkoma przypadkami procedur na usługi porządkowe i dodam, że zawsze kończyły się szczęśliwie podpisaniem i realizacją umowy. Dlatego też pozwoliłem sobie podzielić się swoimi uwagami w tym względzie. Do zajęcia się tym tematem w kontekście „literackim” zainspirowany zostałem ponadto z chwilą, gdy dowiedziałem się, że jeden z pomysłowych zamawiających, przystępując do udzielenia zamówienia na usługi sprzątania, w przygotowanej przez siebie specyfikacji istotnych warunków zamówienia odstąpił od podania nominalnego zakresu przyszłego przedmiotu umowy. Zamieścił natomiast wzmiankę o konieczności „samodzielnego zwymiarowania” przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkich pomieszczeń, zbadania rodzaju nawierzchni oraz innych elementów mających wpływ na przygotowywaną na bazie takiego rekonesansu ofertę. Następstwem takich działań miały być opracowane przez wykonawców dokumenty ofertowe, stanowiące zasadniczo o treści przyszłej umowy w sprawie realizacji usługi sprzątania.

Opis przedmiotu zamówienia

Jak już zaznaczyłem wcześniej, właściwy opis przedmiotu zamówienia to jeden z najważniejszych elementów procedur zamówieniowych.  Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w art. 29-30 nakazuje zamawiającemu określić swoje przyszłe zamówienie w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Art. 31 nie będzie obecnie w sferze naszych rozważań, bowiem dotyczy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

 

Przywołane wyżej zachowanie zamawiającego, polegające na pominięciu w siwz jednego z najważniejszych elementów, jakim jest zakres (zasięg, wielkość, rozmiar, gabaryt) przyszłego przedmiotu umowy i zastąpienie tego elementu „obowiązkiem” wykonawcy w zakresie samodzielnego określenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zlecenie wizji lokalnej w miejscu przyszłej realizacji umowy, jest – moim zdaniem – zasadniczym naruszeniem przywołanego powyżej, ustawowego wymogu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne