Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Roczne sprawozdanie

Data publikacji: 03-02-2009 Autor: Elżbieta Tomaka

Każdy zamawiający do 1 marca zobowiązany jest przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w minionym roku zamówieniach publicznych.

Wytyczne dotyczące składania rocznego sprawozdania zawarte zostały w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Więcej informacji uzyskamy z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (DzU nr 155, poz. 1110, z 2008 r. nr 175, poz. 1226).

Tylko drogą elektroniczną

Zgodnie z § 2 wspomnianego rozporządzenia sprawozdanie należy przekazać drogą elektroniczną przy pomocy formularza umieszczonego na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego musi zawierać:

 

  1. numer referencyjny zamawiającego – numer przywoływany w treści każdego dokumentu związanego z określonym, konkretnym postępowaniem, określenie roku, za który sporządzane jest sprawozdanie (2008), nazwę zamawiającego, adres pocztowy, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktowania się z UZP,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne