Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Obowiązek czy potrzeba

Data publikacji: 03-02-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Żaden przepis prawa zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającemu tworzenia planu zamówień. Każda instytucja powinna jednak rozważyć tę kwestię, gdyż zapewnia to płynną realizację zadań i pozwala przygotować się do kolejnych postępowań.

Często osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi zadają sobie pytanie, czy muszą planować zamówienia publiczne. Odpowiadając w pewnym, określonym w swej jednostce zakresie za wydatkowanie pieniędzy publicznych chciałyby, aby ich praca była zgodna z obowiązującym prawem. Znajduję w różnych opracowaniach tezy nakazujące z jednej strony planowanie zamówień lub przeciwnie – informujące, że zamawiający nie ma obowiązku tworzenia planu zamówień publicznych.

 

W przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie ma ani jednego zapisu, który nakazywałby zamawiającemu tworzenie planu zamówień publicznych. Jednak gdy sięgniemy do przepisów art. 32-34 Pzp, to – konstruując plan zamówień – trzeba mieć na uwadze, aby jego zapisy nie naruszały zasady, o której mowa w art. 32 ust. 2 Pzp (zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości). Kolejny kłopot może sprawić zasada opisana w art. 34 ust. 1 Pzp, nakładająca na nas obowiązek sumowania wartości dostaw i usług powtarzających się okresowo i tego samego rodzaju.

Zgodnie z planem finansowym

Moim zdaniem, aby nie naruszyć przepisów Pzp z powodu złego zaplanowania własnej pracy oraz by sprawnie, celowo i oszczędnie wydatkować pieniądze publiczne, plan zamówień publicznych powinien być adekwatny do potrzeb danej jednostki i spójny z planem finansowym.

 

Aby dobrze przeprowadzić planowanie, zamawiający powinien:

 

a) dokładnie określić swoje potrzeby,

b) uwzględnić kolejność realizacji poszczególnych zadań,

c) uwzględnić czas potrzebny na przeprowadzenie i zakończenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego,

d) wygenerować potrzeby i zestawić je z możliwościami finansowymi zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne