Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Korzystne rozwiązanie

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    umowa ramowa   siwz

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania, których celem jest wyłonienie podmiotów zdolnych do realizacji usługi konsolidacji, jak również kodyfikacji prawa wspólnotowego.

Akty prawne – zarówno krajowe, jak i unijne – ciągle są zmieniane, a w związku z tym czasami można się zgubić w poszukiwaniu aktualnej wersji bądź też wersji obowiązującej w określonym – interesującym czytelnika – momencie. Dlatego też na szczeblu wspólnotowym prowadzone są prace mające na celu najpierw konsolidację, a potem kodyfikację obowiązujących aktów prawnych.

Konsolidacja prawa wspólnotowego

Konsolidacja prawa wspólnotowego prowadzona jest przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Polega ona na scaleniu podstawowych aktów ustawodawstwa wspólnotowego, zmian i poprawek do nich w jeden nieoficjalny dokument. Konsolidowane może być zarówno prawo pierwotne (traktaty), jak i wtórne (dyrektywy i rozporządzenia). Wersja skonsolidowana dostępna jest w bazie prawa wspólnotowego EUR -LEX (http://www.eur-lex.europa.eu).

 

Należy wyraźnie podkreślić, iż wersja skonsolidowana nie posiada wartości wiążącej (urzędowej), a wyłącznie informacyjną. Oznacza to, iż jest ona przygotowana jedynie dla wygody użytkowników, a co za tym idzie – korzystają oni z niej na własne ryzyko.

Kodyfikacja prawa wspólnotowego

Na bazie wersji skonsolidowanej Komisja Europejska może przystąpić do kodyfikacji bądź przeróbki danego aktu prawnego – operacyjnie odpowiada za to jej dział prawny. W tym przypadku mamy do czynienia z przyjęciem wersji skodyfikowanej w ramach odpowiedniej procedury legislacyjnej. Następnie nowy (skodyfikowany) akt prawny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, po czym wchodzi on w życie, zastępując poprzedni akt bazowy oraz wszystkie akty prawne, które go modyfikowały.

 

Poniżej spróbuję zatem przedstawić proces kodyfikacji prawa wspólnotowego na przykładzie dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. W latach 1992-1993 przyjęta została grupa dyrektyw – 92/50/EWG1, 93/36/EWG2, 93/37/EWG3 oraz 93/38/EWG4 – harmonizujących zasady udzielania zamówień publicznych o wartościach ponadprogowych. W ciągu następnych lat były one kilkakrotnie modyfikowane, aż wreszcie podjęta została decyzja o ich skodyfikowaniu. W rezultacie w styczniu 2004 r. przyjęte zostały obowiązujące obecnie dyrektywy 2004/17/WE5 oraz 2004/18/WE6. Dodajmy jeszcze, iż w trakcie kodyfikacji możliwe jest wprowadzenie zmian do kodyfikowanego aktu prawnego, które nie znajdują się w wersji skonsolidowanej, będącej bazą dla kodyfikacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne