Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak walczyć o swoje prawa

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Dominik Wojcieszek
Tagi:    oświadczenie   siwz   pełnomocnictwo
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami.

Na wstępie należy poczynić krótką uwagą terminologiczną. Zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), wykonawcy przystępują do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, jednak – dla ułatwienia lektury – w niniejszym artykule będę stosował także uproszczony zwrot – przystąpienie do postępowania protestacyjnego. W odniesieniu do obu przystąpień natomiast używać będę również zwrotu – przystąpienie do środków ochrony prawnej.

Cel przystąpienia

Instytucja przystępowania do środków ochrony prawnej powstała przy okazji reakcji na zjawisko wielokrotnego wnoszenia protestów i odwołań w toku tego samego postępowania. Powodowało to wydłużanie procedury udzielania zamówień, a nierzadko sprawiało, że w ramach jednego postępowania zapadały sprzeczne ze sobą rozstrzygnięcia dotyczące tej samej czynności lub zaniechania zamawiającego.

 

Przykładowy scenariusz mógł wyglądać w następujący sposób. Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy A. Wykonawca B wnosi protest, a następnie odwołanie i uzyskuje wyrok stwierdzający, że oferta A podlega odrzuceniu. Zgodnie z tym wyrokiem zamawiający odrzuca ofertę A i wybiera ofertę B. Teraz z kolei protest wnosi wykonawca A, twierdząc, że oferta A nie podlega odrzuceniu.

 

Pomysłem na likwidację tego zjawiska było tzw. skoncentrowanie środków ochrony prawnej. Koncentracja ta polega przede wszystkim na tym, że środek ochrony na daną czynność lub zaniechanie zamawiającego może być wniesiony tylko raz. Po wniesieniu środka ochrony prawnej i jego ostatecznym rozstrzygnięciu czynność zamawiającego wykonana w wyniku tego rozstrzygnięcia (i zgodna z tym rozstrzygnięciem) staje się niezaskarżalna. Na taką czynność, zweryfikowaną za pomocą środków ochrony prawnej, nie można już protestować, a ewentualny protest podlega odrzuceniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne