Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nienaruszalność oferty do terminu jej otwarcia

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Z art. 86 ust. 1 pzp wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy jednak dojdzie do przypadkowego otworzenia koperty zawierającej ofertę, zanim nadejdzie wyznaczona w ogłoszeniu i siwz chwila ich otwarcia?

Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę, jak to często ma miejsce. Warto zastanowić się nad przyczyną przedwczes­nego otwarcia koperty przez pracownika zamawiającego. Należy sprawdzić, czy wykonawca odpowiednio opisał kopertę zawierającą ofertę. Właściwe opisanie koperty to realizacja zapisów siwz zamieszczonych przez zamawiającego w tym dokumencie zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 36 ust. 1 pkt 10 pzp. Przepis ten obliguje zamawiających do zamieszczenia w siwz takiego opisu sposobu przygotowania ofert, z którego wynikać będzie, że dostosowanie się do niego zagwarantuje nienaruszalność oferty wykonawcy i brak możliwości zapoznania się z jej treścią aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie. Może się okazać, że to wykonawca nie dostosował się do wskazówek zamawiającego i koperta zawierająca ofertę nie była opisana w ogóle albo opisano ją w sposób niewłaściwy, niejasny, niewskazujący na jej zawartość. W takim przypadku trudno dziwić się pracownikowi zamawiającego (najczęściej pracownikowi sekretariatu przyjmującemu pocztę wpływającą do zamawiającego), że w toku normalnych czynności służbowych na bieżąco otwierał doręczaną mu korespondencję, nie mając wiedzy co do jej zawartości. Wówczas należy uznać, że do przypadkowego otwarcia oferty przyczynił się sam wykonawca przez własne zaniedbanie.

Problem z oceną działania zamawiającego pojawia się, gdy koperta zawierająca ofertę jest opisana prawidłowo i z opisu jednoznacznie wynika, jakiego postępowania o zamówienie dotyczy. Wcześniejsze jej otwarcie może zostać zakwalifikowane jako naruszenie podstawowej zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: zasady równego traktowania wykonawców. Taka kwalifikacja nie jest jednak automatyczna.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne