Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ekologiczne zakupy

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych.

W kwietniu 2016 r. ukazała się trzecia, zaktualizowana wersja publikacji Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych (dalej: podręcznik), mającej na celu ułatwienie instytucjom zamawiającym uwzględnienie problematyki ochrony środowiska w ramach udzielanych przez nie zamówień publicznych.

Podręcznik zawiera:

 

  • wytyczne, w jaki sposób kwestie dotyczące ochrony środowiska można uwzględnić na poszczególnych etapach procedury przetargowej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym (czyli nowymi dyrektywami przyjętymi w roku 20141);
  • przykłady rzeczywistego brania pod uwagę problematyki związanej z ochroną środowiska przez instytucje zamawiające oraz korzyści z tego płynące;
  • szczegółowe wskazówki, jak uwzględnić kwestie związane z ochroną środowiska w kluczowych sektorach zamówień publicznych – na roboty budowlane, usługi gastronomiczne i cateringowe, transportu drogowego, produkty zużywające energię elektryczną (np. sprzęt komputerowy, oświetlenie publiczne).


Treść podręcznika bazuje na stanie prawnym z lutego 2016 (wliczając w to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE) i obejmuje wszystkie etapy procesu udzielania zamówienia publicznego (zob. ramka: Zagadnienia…). Warto przy tym podkreślić, że wskazówki w nim zawarte nie mają charakteru prawnie wiążącego.

W dalszej części niniejszego artykułu przedstawione zostaną najważniejsze bądź najciekawsze aspekty ekologicznych zamówień publicznych, jakie przedstawiono w podręczniku2.

Ekologiczne zamówienia publiczne – dlaczego warto?

Na samym początku podręcznika jego autorzy udzielają odpowiedzi na fundamentalne pytania: Dlaczego warto udzielać ekologicznych zamówień publicznych? Jakie korzyści mogą one przynieść instytucjom zamawiającym?

Na korzyści te można patrzeć zarówno w skali makro (społeczeństwo), jak i mikro (dana instytucja zamawiająca).

Wydatki rządowe stanowią 14% PKB UE, czyli 1,8 biliona euro w skali rocznej. W skali makro zatem udzielanie przez instytucje zamawiające ekologicznych zamówień publicznych w znaczący sposób ułatwi realizację globalnych celów polityki ochrony środowiska. Odnosi się to w szczególności do tych obszarów gospodarki, w których administracja publiczna jest dominującym bądź zgoła jedynym nabywcą (np. usługi budowlane, związane z ochroną środowiska, transportem publicznym). Dodatkowo popyt ze strony instytucji zamawiających na ekologiczne produkty będzie wspierał ich podaż, co przekłada się na wzrost innowacyjności sektora prywatnego w zakresie oferowania ekologicznych rozwiązań.

W skali mikro ekologiczne zamówienia publiczne mogą przynieść konkretne oszczędności instytucjom zamawiającym dzięki niższym kosztom całościowym, obejmującym cały cykl życia produktu (np. niższe zużycie energii, mniejsze koszty recyklingu zużytych produktów).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne