Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Przesłanki wykluczenia

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    szkoda   siwz   referencje

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jako wykonawca zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym. Zamawiający zamierza go wszcząć na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy. Nowo dodany art. 24 ust. 1 pkt 19 stanowi, że zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Obawiamy się, że jako uczestnicy dialogu technicznego wpadniemy w swoistą pułapkę i zostaniemy automatycznie wykluczeni z postępowania. Czy jeśli tak się stanie, to będziemy mogli się od tej decyzji odwołać?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31a pzp zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Jednocześnie nowo wprowadzony art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp wskazuje, że z postępowania wyklucza się wykonawcę, który brał udział w jego przygotowaniu lub którego pracownik (a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. W związku z tym u zamawiających może pojawić się wątpliwość, czy wykonawcę uczestniczącego w dialogu technicznym, który doprowadził do stworzenia opisu przedmiotu zamówienia, należy wykluczyć z postępowania. Kontrowersje te łagodzi wprowadzony do ustawy art. 31d, zgodnie z którym jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania, to zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zamawiający nie będzie mógł wykluczyć z postępowania uczestników dialogu technicznego. Ma on przy tym obowiązek przekazania wszystkim uczestnikom postępowania informacji, które uzyskał i przekazał podczas jego przygotowania. Jeżeli jednak wykonawca, który wziął udział w dialogu, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, będzie miał prawo złożyć odwołanie, bez względu na to, czy wartość zamówienia jest mniejsza, czy większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Należy bowiem pamiętać, że przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający powinien zapewnić mu możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne