Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Przesłanki wykluczenia

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    szkoda   siwz   referencje

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jako wykonawca zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym. Zamawiający zamierza go wszcząć na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy. Nowo dodany art. 24 ust. 1 pkt 19 stanowi, że zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Obawiamy się, że jako uczestnicy dialogu technicznego wpadniemy w swoistą pułapkę i zostaniemy automatycznie wykluczeni z postępowania. Czy jeśli tak się stanie, to będziemy mogli się od tej decyzji odwołać?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31a pzp zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Jednocześnie nowo wprowadzony art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp wskazuje, że z postępowania wyklucza się wykonawcę, który brał udział w jego przygotowaniu lub którego pracownik (a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. W związku z tym u zamawiających może pojawić się wątpliwość, czy wykonawcę uczestniczącego w dialogu technicznym, który doprowadził do stworzenia opisu przedmiotu zamówienia, należy wykluczyć z postępowania. Kontrowersje te łagodzi wprowadzony do ustawy art. 31d, zgodnie z którym jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania, to zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zamawiający nie będzie mógł wykluczyć z postępowania uczestników dialogu technicznego. Ma on przy tym obowiązek przekazania wszystkim uczestnikom postępowania informacji, które uzyskał i przekazał podczas jego przygotowania. Jeżeli jednak wykonawca, który wziął udział w dialogu, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, będzie miał prawo złożyć odwołanie, bez względu na to, czy wartość zamówienia jest mniejsza, czy większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Należy bowiem pamiętać, że przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający powinien zapewnić mu możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne