Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Aukcja elektroniczna

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: fot. Ingram Publishing

Zainteresowanie aukcją elektroniczną wzrasta z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ zyski osiągane dzięki zastosowaniu tego sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej sięgają (w części postępowań) nawet 30 procent.

Wsystemie zamówień publicznych e-zamówienia to tzw. aukcje odwrotne, zwane również aukcjami holenderskimi. Aukcja holenderska to taka, podczas której cena wywoławcza obniżana jest dopóty, dopóki nie znajdzie się nabywca (Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., www.sjp.pwn.pl).

 

Aukcja elektroniczna, zdefiniowana w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), pochodzi od słowa „aukcja”, co oznacza publiczną sprzedaż, w której nabywcą zostaje ten, kto oferuje najniższą cenę (www.sjp.pwn.pl). W trakcie aukcji stopniowo obniżana jest cena wywoławcza (cena oferty najkorzystniejszej). Każde kolejne postąpienie (kolejne obniżenie ceny) zmniejsza wynagrodzenie wykonawcy, zwiększając tym samym zysk zamawiającego.

 

Artykuł 91a Pzp zdefiniował aukcję elektroniczną (dogrywkę elektroniczną) jako etap wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z wytyczną art. 91c Pzp w toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

Zasady stosowania

Zamawiający może udzielić zamówienia w następstwie przeprowadzenia aukcji elektronicznej, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 Pzp. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wówczas przepisów art. 91 ust. 4-6 nie stosuje się.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne