Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Partnerstwo publiczno-prywatne

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Przemysław Obara

Od 27 lutego br. obowiązuje już nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniejsza, z 2005 r., była rzadko stosowana ze względu na zbyt duże sformalizowanie procedur. Nowe przepisy mają to jednak zmienić.

Zdaniem ustawodawcy, wymagania starej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawy o ppp) okazały się zbyt duże dla potencjalnych zainteresowanych – zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Nie znaczy to jednak, że z niej nie korzystano w ogóle. Np. na stronie Ministerstwa Infrastruktury można znaleźć informację, że od 16 listopada 2007 r. do 2 lutego 2009 r. podpisano umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym na 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspresowych i obwodnic, z czego ponad 50 km autostrad będzie realizowanych w systemie tradycyjnym, a 350 km w systemie ppp.

 

Na świecie w tej formie współpracy realizowane są budowy dróg, linii kolejowych, metra, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

Bez sprzeczności

Nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100) stara się w jak największym stopniu wykorzystywać rozwiązania prawne, mieszczące się w zakresie innych ustaw, nie tworząc rozwiązań i definicji sprzecznych z nimi. Według nowych przepisów przedmiotem ppp może być wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Każdy podmiot publiczny będzie mógł angażować się w partnerstwo, ale tylko w takim stopniu, w jakim mieści się to w zakresie jego działalności. 

 

W rozumieniu ppp przedsięwzięciem takim może być budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność albo inne świadczenie, po warunkiem że jest połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

 

Najczęściej – ze względu na charakter podmiotów publicznych – przedmiotem ppp będzie wykonywanie zadań publicznych. Przykładowo, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), gmina może – o ile inne przepisy nie stoją temu na przeszkodzie – realizować wszystkie zadania związane ze sprawami lokalnymi w formie ppp. Dodatkowo ustawa stanowi, że przedmiot ppp musi być oparty na podziale zadań i ryzyka, przy czym wskazanie tego podziału ma charakter jedynie wytycznej – nie wiążą się z nim żadne przepisy kształtujące pozycję partnerów czy wymagania dotyczące samej umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne