Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Partnerstwo publiczno-prywatne

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Przemysław Obara

Od 27 lutego br. obowiązuje już nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniejsza, z 2005 r., była rzadko stosowana ze względu na zbyt duże sformalizowanie procedur. Nowe przepisy mają to jednak zmienić.

Zdaniem ustawodawcy, wymagania starej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawy o ppp) okazały się zbyt duże dla potencjalnych zainteresowanych – zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Nie znaczy to jednak, że z niej nie korzystano w ogóle. Np. na stronie Ministerstwa Infrastruktury można znaleźć informację, że od 16 listopada 2007 r. do 2 lutego 2009 r. podpisano umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym na 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspresowych i obwodnic, z czego ponad 50 km autostrad będzie realizowanych w systemie tradycyjnym, a 350 km w systemie ppp.

 

Na świecie w tej formie współpracy realizowane są budowy dróg, linii kolejowych, metra, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

Bez sprzeczności

Nowa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100) stara się w jak największym stopniu wykorzystywać rozwiązania prawne, mieszczące się w zakresie innych ustaw, nie tworząc rozwiązań i definicji sprzecznych z nimi. Według nowych przepisów przedmiotem ppp może być wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Każdy podmiot publiczny będzie mógł angażować się w partnerstwo, ale tylko w takim stopniu, w jakim mieści się to w zakresie jego działalności. 

 

W rozumieniu ppp przedsięwzięciem takim może być budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność albo inne świadczenie, po warunkiem że jest połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

 

Najczęściej – ze względu na charakter podmiotów publicznych – przedmiotem ppp będzie wykonywanie zadań publicznych. Przykładowo, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), gmina może – o ile inne przepisy nie stoją temu na przeszkodzie – realizować wszystkie zadania związane ze sprawami lokalnymi w formie ppp. Dodatkowo ustawa stanowi, że przedmiot ppp musi być oparty na podziale zadań i ryzyka, przy czym wskazanie tego podziału ma charakter jedynie wytycznej – nie wiążą się z nim żadne przepisy kształtujące pozycję partnerów czy wymagania dotyczące samej umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne