Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak to opisać

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Zbigniew Leszczyński

W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można zastosować w siwz.

Jak powszechnie wiadomo, sposób ustalania umówionego wynagrodzenia należy do stron umowy, a w przypadku zamówień publicznych decyduje o tym zamawiający, ponieważ to on sporządza siwz wraz ze wzorem umowy.

 

Przyjęty w umowie rodzaj wynagrodzenia musi być spójny z wymaganym przez art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) opisem sposobu obliczenia ceny. Należy podkreślić, że warunki „gry” określa zamawiający i obowiązuje tu zasada: jak się umówimy, tak później postąpimy.

 

Podane niżej praktyczne zapisy dotyczą wynagrodzenia kosztorysowego (art. 629, 630 i 631 kodeksu cywilnego – dalej: kc) i zestawienia planowanych prac (art. 630 § 1 kc), które to zostało sporządzone przez zamawiającego w postaci przedmiaru robót. Sytuację taką opisuje zdanie pierwsze art. 630 § 1 kc: „Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne