Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W jedności siła

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: fot. Ingram Publishing

Instytucja konsorcjum pojawiła się w systemie zamówień publicznych wraz z ustawą o zamówieniach publicznych, jednak wobec braku konkretnych uregulowań w tym zakresie wywoływała początkowo wiele kontrowersji.

Wniniejszym cyklu tematycznym postaram się przybliżyć Państwu instytucję konsorcjum, ze wskazaniem historii regulacji prawnych dotyczących jego udziału w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego i zjawiska ewolucji – od braku formalnego dopuszczenia konsorcjum do udziału w takim postępowaniu, aż po usankcjonowany prawem byt w walce o ubieganie się o zamówienia publiczne. Ponadto wskażę, jaka jest istota prawna konsorcjum, cechy umowy, zasady doboru współkonsorcjantów, więzi między członkami konsorcjum i ich odpowiedzialność, a także co daje takie porozumienie stron i dlaczego coraz trudniej w pojedynkę ubiegać się o udzielenie złożonych, długoterminowych zamówień publicznych.

Czym jest konsorcjum

Instytucja konsorcjum nie posiada odrębnej regulacji prawnej, nie jest instytucją nazwaną w przepisach prawa. Zgodnie z definicją podaną w „Encyklopedii prawa” (U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2000 r.) konsorcjum jest porozumieniem służącym grupie przedsiębiorstw łączących swoje środki do wspólnego wykonywania określonego przedsięwzięcia i najczęściej organizuje się po to, by stworzyć zespół przedsiębiorstw zdolny do podjęcia (jako strona) realizacji dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego na zamówienie drugiej strony. Wedle wykładni „Słownika Języka Polskiego” (M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978 r.) konsorcjum jest spółką zawartą przez kilku przedsiębiorców kapitalistycznych, mającą na celu zwiększenie kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia określonych operacji finansowych lub handlowych.

 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie tylko konkurują ze sobą, ale i często współdziałają, a elementy tych dwóch zachowań często się przenikają. I tak, przedsiębiorstwa w jednych dziedzinach konkurują ze sobą, a w drugich nawiązują współpracę. W przypadku konsorcjum więzi między członkami można określić mianem kooperacji pozytywnej, tj. zmierzającej do osiągnięcia wzajemnie niesprzecznych celów.

 

Mając na uwadze okoliczności i sposoby sprzyjające powstaniu między przedsiębiorstwami więzi kreujących ich współpracę, wyróżniamy dwa typy więzi współpracy: A i B:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne