Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia obronne w cywilnej gospodarce

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Jacek Szmalenberg

Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny.

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dalej: dziedzina OiB) mogą być realizowane przez:

 

  • siły zbrojne RP,
  • organy władzy publicznej,
  • służby, straże, inspekcje,
  • instytucje na poziomie centralnym, samorządowym, a nawet prywatnym.


Większość zamówień publicznych w dziedzinie OiB w zakresie obronności (bezpieczeństwa militarnego) realizowana jest przez siły zbrojne RP. Pozostałe podmioty niezmiernie rzadko kwalifikują swoje zamówienia jako zamówienia w dziedzinie OiB, a powinno to mieć miejsce, przede wszystkim ze względu na realizowane zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego (bezpieczeństwo niemilitarne, cywilne).

Analiza ogłoszeń opublikowanych w roku 2015 wskazuje, że spośród ponad 296 000 ogłoszeń tylko 204 dotyczyły zamówień w dziedzinie OiB. Na uwagę zasługuje fakt, że całkowicie martwy jest obszar dotyczący bezpieczeństwa publicznego. Mimo regulacji zawartej w art. 4 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych istnieją bowiem rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania wyłączeń ustawy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, czyli niemilitarnego.

Minister Obrony Narodowej (dalej: MON) w praktyce wdrożył w siłach zbrojnych zamówienia obronne realizowane na podstawie art. 131a pzp. Taki sposób organizowania postępowań przetargowych daje możliwość zaakcentowania bezpieczeństwa informacji, dostaw, usług, robót budowlanych oraz podwykonawców. Dodatkowo § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poszerza katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający w przypadku zamówień w dziedzinie OiB. Ponadto Prezes Rady Ministrów oraz MON w myśl art. 4 pkt 5b pzp uregulowali sposób wyłączenia stosowania pzp, wprowadzając do krajowego porządku prawnego osobne rozporządzenie i decyzje. Cywilne sektory gospodarki nie podjęły się tego wyzwania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne