Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Poradnik dla praktyków (cz. 2)

Data publikacji: 12-07-2016 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” ukazała się pierwsza część niniejszego artykułu, w ramach której omówione zostały porady Komisji Europejskiej dotyczące początkowych etapów procesu udzielania zamówień publicznych, czyli etapów:

 

  • przygotowania i planowania procesu udzielania zamówienia publicznego;
  • publikacji;
  • składania ofert i wyboru oferentów.


W drugiej części omówione zostaną kolejne trzy etapy, czyli:

 

  • ocena ofert;
  • udzielenie zamówienia;
  • realizacja zamówienia,


jak również dwa z dziewięciu zestawów przydatnych narzędzi: kryteria wyboru oferty oraz lista kontrolna.

Ocena ofert

Rozdział, który w Poradniku został poświęcony ocenie złożonych ofert, rozpoczyna się od podkreślenia dwóch kwestii:

1. Zabronione jest zmienianie kryteriów wyboru oferty, jak również stosowanej ku temu metodologii. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, jest to konieczne, należy opublikować korektę do oryginalnego ogłoszenia o zamówieniu, jak również przedłużyć termin składania ofert.
2. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie konieczne jest opublikowanie kryteriów mających temu służyć, jakie instytucja zamawiająca będzie stosować, a także stosowanej w toku oceny ofert metodologii. Instytucje zamawiające zachęcane są również do uwzględnienia kryteriów społecznych oraz kryteriów związanych z ochroną środowiska.

Autorzy Poradnika przypominają też, że zanim oferta zostanie odrzucona jako niezasadnie niska, oferent musi mieć sposobność wypowiedzenia się i wyjaśnienia, dlaczego zaproponował takie, a nie inne ceny.

Na tym etapie procedury przetargowej instytucja zamawiająca może wystąpić do oferentów o wyjaśnienia dotyczące złożonych przez nich ofert. Nie może to prowadzić do negocjacji z oferentami, a wyjaśnienia przez nich złożone nie mogą prowadzić do zmiany oferty, w szczególności cen czy też jakości świadczenia. Jednak możliwa jest korekta oczywistych błędów arytmetycznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne