Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Data publikacji: 07-07-2016 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    referencje

Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym postępowaniu zamawiający będzie wprowadzał różne podstawy wykluczenia, oparte na tzw. katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5 pzp). W postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający będzie konstruował oświadczenia dla wykonawców, które każdy z nich będzie musiał złożyć.

Po drugie, bardzo istotne różnice wystąpią na etapie badania i oceny ofert lub wniosków, zwłaszcza w postępowaniach poniżej progów unijnych. Znowelizowane przepisy wskazują na to, że zamawiający będą mogli, ale nie będą musieli żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających okoliczności, w zakresie których wykonawcy złożyli oświadczenia. W konsekwencji może się zdarzyć, że zamawiający w ogóle nie będą żądać dokumentów potwierdzających albo będą żądać wszystkich dokumentów (np. jedni wykonawcy będą musieli składać referencje, a inni nie). W mojej ocenie może się to wiązać z niebezpieczeństwem nierównego traktowania wykonawców.

Po trzecie, mocno zmieni się sytuacja wykonawców w postępowaniach poniżej progów unijnych, gdyż to oni będą składali oświadczenia dotyczące podmiotów trzecich oraz podwykonawców w zakresie podstaw ich wykluczenia. Wykonawca będzie musiał mieć pewność, że podmioty te na żądanie zamawiającego dostarczą dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia, bo jeśli nie, to może się to skończyć wykluczeniem wykonawcy nie tylko z danego postępowania, ale również z innych, a nawet odpowiedzialnością karną. W przetargach powyżej progów unijnych podmioty te będą składały Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (wykonawca nie będzie za nich oświadczał).


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi kancelarię prawną Kancelariamazurek.pl; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne