Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Data publikacji: 07-07-2016 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    roboty budowlane

Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań w trybach podstawowych.

Po wejściu tych zmian w życie postępowanie będzie się różniło od dotychczasowego choćby w zakresie stosowania kryteriów pozacenowych oraz pod względem wymogu zawierania umów o pracę z osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia (spełnienie warunków wynikających z art. 22 kodeksu pracy). Uważam, że zamawiający na tę chwilę mogą mieć duże problemy ze znalezieniem racjonalnych pozacenowych kryteriów oceny ofert, których waga wynosiłaby 40% lub więcej – mam nadzieję, że zauważą, iż poza kryterium ceny mogą stosować kryterium kosztu. Nie będą też miały łatwo osoby zajmujące się u zamawiającego sprawami kadrowymi. Wobec obowiązku wymagania w zamówieniach publicznych umów o pracę, gdy charakter pracy tego wymaga, to właśnie osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe będą pomagać zamawiającemu ustalić, kiedy nałożyć na wykonawców taki obowiązek. Problem w tym zakresie może się pojawić w przypadku przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Uważam też, że największy kłopot – w szczególności przy zamówieniach powyżej progu wynikającego z art. 11 ust. 8 pzp – sprawi wykonawcom konieczność wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wykonawcy rzadko biorą udział w szkoleniach, więc obowiązek dostarczenia przez nich prawidłowo wypełnionego dokumentu JEDZ może się okazać problematyczny.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne