Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

W obronie uzasadnionych roszczeń

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Bartłomiej Brosz

Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony prawnej – odwołania.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) daje do dyspozycji podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku skuteczne narzędzia obrony – środki ochrony prawnej. Pierwszym z nich jest protest. Jednak co może zrobić wykonawca wobec odrzucenia przez zamawiającego jego zarzutów sformułowanych w trakcie postępowania protestacyjnego?

Komu przysługują środki ochrony

„Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie (…)” – zapisano wprost w art. 184 ust. 1 Pzp. Uściślenia wymaga jednak kwestia, kto pozostaje w praktyce uprawniony do wniesienia odwołania i co może być w rzeczywistości jego przedmiotem. Środki ochrony prawnej sformułowane w Dziale VI Pzp przysługują przede wszystkim wykonawcom oraz uczestnikom konkursu, a ponadto również innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku działania lub zaniechania zamawiającego, które prowadzi do naruszenia przepisów ustawy.  Dodatkowo podkreślić należy, że skarga do sądu – oprócz podmiotów wymienionych powyżej – przysługuje również zamawiającemu (art. 179 ust. 1 i 1a Pzp). Gdy środek ochrony prawnej wnoszony jest przed upływem terminu do składania ofert w sytuacji, kiedy zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy, krąg legitymowanych powiększa się o organizacje zrzeszające wykonawców, wpisane na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. O wpisie na listę, a także o odmowie wpisu i wykreśleniu decyduje prezes, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną. Lista organizacji uprawnionych do korzystania ze środków ochrony prawnej podlega obowiązkowej publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 179 ust. 2-5). Krótkiego komentarza wymagają dwa wymienione wyżej terminy, tj. interes prawny i naruszenie przepisów ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne