Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zielone zamówienia publiczne

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Autor: Przemysław Obara

Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są ciągle rzadkością.

Od kilku lat w zamówieniach publicznych pojawia się termin „zielone zamówienia publiczne”, jednakże w większości przypadków jest on postrzegany enigmatycznie. Znaczna część osób zajmujących się zamówieniami publicznymi nie wie tak naprawdę, z czym konkretnie związane jest to pojęcie i jedynie intuicyjnie odnosi je do tematyki związanej z ochroną środowiska. Potwierdzają to wyniki analiz przeprowadzonych przez UZP w 2005 r., z których wynika, iż 4-6% udzielanych w Polsce zamówień publicznych, w których cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty, ma charakter „zielony”. Oznacza to, iż w Polsce tylko znikoma część zamówień publicznych uwzględnia aspekty środowiskowe.

Unijne wymagania

Zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami, wynikającymi m.in. ze Strategii Lizbońskiej oraz Protokołu z Kioto, jesteśmy zobowiązani do stosowania polityki zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako korzystanie z zasobów naturalnych środowiska naturalnego w taki sposób, aby zachować te zasoby i ich walory w stanie zapewniającym trwałe, niedoznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia oraz do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

 

Jednym z instrumentów przyczyniających się do realizacji ww. postanowień jest udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Jak zakłada Komisja Europejska, zielone zamówienia publiczne do 2010 r. powinny obejmować 30% zamówień udzielanych przez administrację szczebla centralnego, a do 2015 r. – 50%. Natomiast w przypadku administracji szczebla lokalnego do 2010 r. poziom zielonych zamówień publicznych powinien wynieść 20%, a do 2020 r. – również 50%. Oznacza to, iż przed polskimi zamawiającymi w ciągu najbliższych lat stoi nie lada wyzwanie. Dlatego też, aby ułatwić im realizację ambitnych założeń, w niniejszym artykule zostanie przybliżona problematyka związana z zielonymi zamówieniami publicznymi.

 

Zielone zamówienia publiczne nabrały szczególnego znaczenia w znowelizowanych dyrektywach zamówieniowych (2004/17/WE i 2004/18/WE), ponieważ w ich preambułach podkreślono, że wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie wspólnotowych polityk i działań. W związku z tym instytucje zamawiające, zaspokajając potrzeby odbiorców publicznych, powinny uwzględniać również istotne potrzeby w zakresie ochrony środowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne