Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Bezprawne zatrzymanie wadium

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Anna i Jan Tumińscy

Zasadność zatrzymania wadium aktualizuje się w sytuacji, gdy wezwany do uzupełnienia dokumentu wykonawca celowo nie przedłoży go zamawiającemu.

Truizmem jest stwierdzenie, że w celu wszczęcia procedury opartej na konkretnych przepisach prawa – w tym ustawy Prawo zamówień publicznych – należy wykonać określone czynności, tj.:

 

  1. dokonać analizy treści tego przepisu prawa, korzystając z doktryny, orzecznictwa oraz publikacji w tym zakresie;
  2. ustalić stan faktyczny, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności korespondujące z brzmieniem przepisu prawa.


Tak rozumiany pragmatyzm pozwala na znaczne zminimalizowanie ewentualnych nieporozumień między zainteresowanymi stronami.

Kontrowersje

W ostatnim okresie odnotowano wiele kontrowersji wokół czynności zamawiających związanych z treścią art. 46 ust. 4a pzp, dotyczącego zatrzymywania wadium przez zamawiającego.

Doktryna

W projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z 12 września 2012 r. Urząd Zamówień Publicznych wskazuje: „Obecna regulacja dotycząca zatrzymania wadium w związku z nieuzupełnieniem dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, przewidziana w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, nie spełnia oczekiwań w zakresie realizacji celu tego przepisu. Zdarzają się przypadki zatrzymania wadium z powodu obawy przed poniesieniem odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w okolicznościach, w których nieuzupełnienie dokumentu w żaden sposób nie mogło być podyktowane nieuprawnionym wpływem na przebieg postępowania. Przepis ten podważa zasadę otwartości systemu zamówień publicznych na konkurencję”. Stąd też UZP zaproponował uchylenie powyżej wymienionej regulacji, która stanowi barierę w dostępie do systemu zamówień publicznych dla wykonawców. Zauważyć również należy, iż ww. propozycja jest zgodna ze stanowiskiem Rady Zamówień Publicznych, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów dopiero rozpoczynających działalność w sferze zamówień publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, albowiem utrata wadium zwykle jest dla nich dużym kosztem, a obawa przed nią często powoduje mniejszy udział tej kategorii przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, a także wywołuje negatywny stosunek do dalszego udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne