Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rozliczanie robót

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Zbigniew Leszczyński
O robotach dodatkowych można...
Autor: fot. Ingram Publishing

Przykładowe zapisy siwz dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku, gdy zestawienie planowanych prac jest sporządzane przez wykonawcę na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji.

Wpoprzednim wydaniu miesięcznika opisana została sytuacja, w której – przy wynagrodzeniu kosztorysowym – zestawienie planowanych prac w postaci przedmiaru robót sporządza zamawiający. W bieżącym wydaniu omówiony zostanie przypadek, kiedy zestawienie takie sporządza wykonawca na podstawie przekazanych przez zamawiającego przedmiarów robót.

 

1. Przedmiary robót nie mają w tym przypadku takiego znaczenia jak w sytuacji, gdy zestawienie planowanych prac sporządza zamawiający, ponieważ nie są one podstawą do określenia ceny oferty. Podstawą tą są bezpośrednio projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy z wykonawców przygotowuje własny „przedmiar robót”. W przypadku gdy popełni błąd przy jego sporządzeniu, nie otrzyma wynagrodzenia za niewycenione roboty.

 

2. Zamawiający nie musi żądać sporządzenia kosztorysu ofertowego. W znajdujących się dalej przykładowych zapisach siwz jest on żądany jedynie po to, aby mieć podstawę do sporządzenia wyceny robót dodatkowych, o której mowa w § 2 ust. 4 wzoru umowy. Robotami dodatkowymi będą w tym przypadku roboty nieujęte w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez których nie można wykonać i oddać przewidzianego w umowie przedmiotu umowy (nawiązując do nazewnictwa z art. 140 ust. 3 Pzp – określenia przedmiotu umowy, a z art. 647 kc – obiektu). Kosztorysy ofertowe będą także przydatne (oczywiście tylko wtedy, gdy będzie to przewidziane w umowie) w sytuacji odstąpienia lub przerwania realizacji zamówienia. Wtedy będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy lub obliczenia wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 

 

Kosztorysy ofertowe nie są oceniane (sprawdzane) na etapie oceny ofert. Tak jak przy klasycznym wynagrodzeniu ryczałtowym, pod uwagę brana jest jedynie cena podana w tzw. formularzu ofertowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne