Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Co można uzupełnić

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Mariusz Partyka
Grupą dokumentów, która...
Autor: fot. Ingram Publishing

Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich nie wolno uzupełniać.

Formuła uzupełniania dokumentów w zamówieniach publicznych funkcjonuje już od dawna – sięga jeszcze ustawy o zamówieniach publicznych. Co prawda od tego czasu, a nawet już w ramach funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przeszła znaczącą ewolucję, jednak ciągle wywołuje wątpliwości. Przy okazji ostatniej nowelizacji Pzp zasady uzupełniania zostały zmodyfikowane: wprowadzono bowiem sankcję za nieuzupełnienie dokumentów (w postaci utraty wadium), zasadę, iż złożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków i wymagań najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wprowadzono ustawową zasadę uzupełniania pełnomocnictw.

 

Zamawiający zwraca się o uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, gdy nie zostały one w ogóle złożone albo gdy zostały złożone, ale zawierają błędy. Pełnomocnictwa podlegają uzupełnieniu, gdy ich w ogóle nie złożono lub zostały złożone, ale są wadliwe.

I DOKUMENTY, KTÓRE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU

Tematyka uzupełniania była już poruszana na łamach „Przetargów Publicznych”, dlatego chciałbym skoncentrować się na tym, jakie dokumenty należy uzupełniać, a jakich uzupełniać nie wolno.  Wszystkie dokumenty, które podlegają uzupełnieniu, proponuję podzielić na trzy grupy:

 

a) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

b) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

c) pełnomocnictwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne