Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiana treści siwz

Data publikacji: 01-04-2009 Autor: Adam Majgier
Autor: Bartłomiej Brosz

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne powinni mieć równy dostęp do informacji. Dlatego nie można przeceniać skuteczności internetu w tym zakresie, tym bardziej że dokumenty tam publikowane nie są opatrzone podpisem elektronicznym.

Jednym z istotnych problemów współczesnej ekonomii jest asymetria informacji. Z oczywistych względów zagadnienie to stanowi również kluczowy element w konkurencji pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o zamówienie publiczne. Wobec tego ewolucja systemu prawnego także powinna zmierzać w kierunku doskonalenia zasady zachowania równości pomiędzy konkurentami w dostępie do informacji. W konkretnym postępowaniu właściwy proces informacyjny rozpoczyna się z chwilą pojawienia się ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Zatem problematyka równości dostępu do informacji obejmuje swoim zasięgiem takie elementy postępowania, jak:

 

  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pytania od wykonawców i udzielone na nie odpowiedzi przez zamawiającego,
  • modyfikacja treści siwz,
  • wniesione protesty i ich rozstrzygnięcia związane z postępowaniem na etapie poprzedzającym otwarcie ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Informacje zawarte w ogłoszeniu są ściśle określone. Publicznym miejscem zamieszczania lub publikacji ogłoszeń jest Biuletyn Zamówień Publicznych oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W świetle prawa publikatory te zapewniają dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym w sposób określony pewnymi standardami.  Z punktu widzenia omawianej problematyki szczególnie istotne znaczenie ma informacja zawarta w sekcjach ogłoszeń dotyczących:

 

  • przedmiotu zamówienia,
  • informacji o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym,
  • informacji o stosowanej procedurze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne