Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryteria inne niż cena

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Z art. 91 ust. 2 i 2a pzp wynika, że kryteriami oceny ofert są: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym cena może być jedynym kryterium tylko wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.

W pzp nie zdefiniowano pojęć powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych. Wyrażenia te występują jednak od dawna w art. 70 pzp (wskazującym przesłanki wyboru zapytania o cenę jako trybu udzielania zamówienia publicznego) i istnieje dla nich dobrze już ugruntowana linia orzecznicza.

Uchwała KIO z 15 czerwca 2011 r. (KIO/KD 49/11)

„(…) konieczne jest dokonanie interpretacji tego pojęcia, a w konsekwencji odwołanie się do wykładni językowej. Biorąc pod uwagę, iż termin «powszechny» wg Słownika języka polskiego (Wydawnictwo PWN, wersja on-line) oznacza częsty, znajdujący się w wielkiej ilości, zaś «dostępny» to nietrudny do zdobycia, przyjąć należy, iż usługi «powszechnie dostępne» to takie, które są przez rynek często oferowane, a więc duża jest ich podaż, a przez to nietrudne są do zdobycia. Zakres tego pojęcia ulega jeszcze zawężeniu przez dookreślenie przez ustawodawcę, że chodzi o usługi, które dodatkowo mają ustalone standardy jakościowe. Zatem, do tej kategorii możemy zaliczyć jedynie usługi, które poprzez swoją powszechność znane są przeciętnemu nabywcy, a przez tę szeroką dostępność ukształtowany jest przez rynek ich standard, który dla przeciętnego klienta jest łatwy do zdefiniowania. Skoro przeciętny nabywca zna określoną usługę, wie co jest jej przedmiotem i jakie są jej standardy jakościowe, usługi te są powszechnie oferowane to oznacza to, iż popyt na nie jest również wysoki (służą bowiem zapewnieniu realizacji bieżących potrzeb), a tym samym świadczy to o nieskomplikowanym charakterze tych usług”.

Do takiej interpretacji treści art. 91 ust. 2, przez pryzmat definicji z art. 70 pzp, odnosi się także Prezes UZP w jednej ze swoich opinii (zob. tinyurl.com/j9wejn9).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne