Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Innowacyjność w zamówieniach

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Staramy się przygotować opis przedmiotu zamówienia do postępowania na usługi przewozu naszych pracowników. Wychodząc naprzeciw zapisom nowych dyrektyw, chcielibyśmy wskazać – oprócz ceny – również inne kryteria oceny ofert. W szczególności pragniemy powiązać kryteria innowacyjne z kryteriami związanymi z aspektami środowiskowymi. Czy jest to możliwe? Czy można prosić o podanie przykładu tak powiązanego kryterium?

Dyrektywa 2014/24/UE (dalej: „dyrektywa”) wskazuje, że organy publiczne powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu wspierania innowacji. Centralnym punktem strategii „Europa 2020” są bowiem innowacje, w tym „ekoinnowacje”. Dlatego zamiar powiązania kryterium innowacyjności z kryteriami dotyczącymi aspektów środowiskowych zasługuje na aprobatę.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający może np. ustanowić kryterium oceny ofert polegające na przyznaniu dodatkowej punktacji za zaoferowaną technologię stosowaną w pojazdach wykorzystywanych do transportu. Zamawiający może punktować oferowanie pojazdów, które są napędzane biopaliwem, bądź pojazdów elektrycznych. W ramach kryterium „parametry innowacyjne i środowiskowe” zamawiający może też punktować pojazdy, które są wyposażone w mechanizm ograniczania emisji spalin.

Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowe określenie kryteriów oceny ofert jest obowiązkiem zamawiającego, dlatego należy przemyśleć, w jaki sposób powiązać opis przedmiotu zamówienia z kryteriami. Zamawiający może przecież nie tylko punktować innowacyjność, ale również w samym opisie przedmiotu zamówienia może wskazać wymagane cechy oferowanych usług, np. mniejsze zużycie energii.


Mamy problem z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane związane z dobudowaniem skrzydła szpitalnego bez ingerencji w prowadzoną działalność (nie chcemy zamykać żadnej części budynku na czas budowy, a nie wiemy, czy jest to możliwe). Chcielibyśmy przeprowadzić postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. W związku z planowaną nowelizacją zastanawiamy się jednak, czy nie lepiej byłoby skorzystać z trybu partnerstwa innowacyjnego. Który z trybów wydaje się właściwszy dla planowanego przez nas postępowania?

Aktualnie obowiązujące przepisy pzp wskazują, że zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 pzp lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia, a cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne