Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Michał Zastrzeżyński

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne może przynieść znaczne korzyści. Jednak aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące, należy precyzyjnie opisać wymagania techniczne wobec zamawianego oświetlenia.

W ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 ogłaszane są kolejne nabory wniosków o dofinansowanie. Wiele jednostek samorządu terytorialnego prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji, którą należy złożyć wraz z wnioskami. Wiele z tych dokumentów musi zawierać szczegółowe, specjalistyczne analizy, które mają wykazywać zasadność i celowość danego projektu.

Wśród programów unijnych można odnaleźć takie, które pozwalają na uzyskanie dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego. Złożenie wniosku wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji oraz audytu oświetlenia, a jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na powierzenie tego zadania podmiotom zewnętrznym. Pośpiech podczas procedury wyłaniania podmiotu świadczącego tak specjalistyczną usługę może skutkować wieloma problemami. Po pierwsze, źle przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy niedającemu rękojmi należytego wykonania zadania. Po drugie, zbyt lakoniczny opis przedmiotu zamówienia może spowodować, że zamawiający nie uzyska dokumentu, którego oczekuje, lub dokument ten nie będzie zawierał wniosków w zakresie, w jakim tego oczekiwał zamawiający. Po trzecie, może się okazać, że uzyskany audyt nie obejmuje wszystkich instalacji oświetleniowych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Aby omawiana usługa była poprawnie wykonana, musi zostać podzielona na logicznie powiązane ze sobą etapy. Etapy te powinny być wyraźnie od siebie oddzielone. Jest to o tyle istotne, że informacje pozyskane na danym etapie zostaną wykorzystane w kolejnych. A zatem należyte wykonanie kolejnego etapu zależeć będzie od właściwego wykonania etapu poprzedniego (nie może się bowiem odbyć bez wykorzystania informacji pozyskanych w ramach prac na poprzednim etapie).

Etap I – inwentaryzacja

W większości przypadków infrastruktura oświetlenia ulicznego powstawała przez wiele lat. Co do niektórych nie ma wręcz jednoznacznie ustalonego prawa własności. W związku z tym pierwszy etap prac musi dotyczyć szczegółowej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, które ma następnie zostać poddane audytowi.

Dla wykonawcy podstawowym elementem umożliwiającym właściwą wycenę usługi jest wskazanie zakresu oświetlenia, które ma zostać poddane inwentaryzacji. Zamawiający musi zatem określić założenia wstępne. Po pierwsze, powinien on wskazać dane ilościowe, tzn. podać takie informacje jak ilość punktów świetlnych, z podziałem na inwentaryzację opraw oraz słupów oświetleniowych, punktów poboru energii. Informacja ta będzie stanowiła punkt wyjścia dla oceny skali zamówienia. Jeżeli zamawiający dysponuje takimi danymi, to powinien podać również nazwy ulic, przy których zlokalizowane są punkty świetlne oraz punkty poboru energii. Co prawda, informacja ta nie jest niezbędna na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jednak niewątpliwie wpłynie pozytywnie na ocenę stopnia skomplikowania inwentaryzacji. Należy bowiem zauważyć, że prowadzenie inwentaryzacji na ulicach o dużym natężeniu ruchu jest bardziej problematyczne niż na ulicach o mniejszym natężeniu ruchu. W związku z tym podanie takiej informacji pozwoli wykonawcy na optymalne przygotowanie logistyczne do realizacji usługi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne