Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: Rys. B. Brosz

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?

Według Słownika języka polskiego PWN1 innowacja oznacza wprowadzenie czegoś nowego. W naukach technicznych wskazuje się, że jest to wdrażanie prototypów nowych urządzeń lub nowych technologii i wprowadzanie ich do produkcji, a nauki ekonomiczne i związane z zarządzaniem określają to pojęcie jako wprowadzanie nowych technologii oraz tworzenie organizacji i instytucji.

Jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX w. Joseph Schumpeter zdefiniował innowację2 jako:

 

  • wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących;
  • udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji;
  • opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów;
  • otwarcie nowego procesu;
  • zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji;
  • wprowadzenie nowej organizacji produkcji.


Zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Eurostatu3 innowacje to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

W myśl definicji z ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przez działalność innowacyjną należy rozumieć taką, która polega na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

W polskim systemie zamówień publicznych dotychczas nie było definicji tego pojęcia. Projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 marca 2016 r. wprowadza definicję innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej (art. 73a ust. 3), wskazując, że jest to nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługa lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nowa metoda marketingowa lub nowa metoda organizacyjna w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.

Innowacja zatem to nie tylko zdolność do wypracowania i wdrożenia nieznanego dotąd produktu, usługi czy technologii. To także nowy sposób postępowania, nowy sposób myślenia i wprowadzania zmian w samym przedsiębiorstwie, które usprawniają jego działanie. Pojęcia innowacyjności, jako zdolności do tworzenia i wprowadzenia innowacji, nie można mylić z pojęciem nowoczesności. Innowacyjnym przedsiębiorstwem jest to, które dokonuje zmian, wdraża nowatorskie rozwiązania, dąży do udoskonalenia produktu, usługi lub technologii. Do innowacyjnego rozwiązania takie przedsiębiorstwo może dojść w wyniku włas­nej działalności badawczo-rozwojowej lub w wyniku zakupu: można bowiem „kupić wiedzę i technologię”, kupując sprzęt, oprogramowanie lub usługi.

Innowacyjność w UE

Unia Europejska od dawna zwraca dużą uwagę na innowacyjność włas­nej gospodarki. W Traktacie powołującym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (z 1957 r.) kładziono nacisk na takie działania jak: wspieranie badań naukowych i technologicznych, prowadzenie polityki współpracy w dziedzinie rozwoju oraz stwarzanie warunków podnoszenia poziomu edukacji i szkoleń.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne