Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: Rys. B. Brosz

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?

Według Słownika języka polskiego PWN1 innowacja oznacza wprowadzenie czegoś nowego. W naukach technicznych wskazuje się, że jest to wdrażanie prototypów nowych urządzeń lub nowych technologii i wprowadzanie ich do produkcji, a nauki ekonomiczne i związane z zarządzaniem określają to pojęcie jako wprowadzanie nowych technologii oraz tworzenie organizacji i instytucji.

Jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX w. Joseph Schumpeter zdefiniował innowację2 jako:

 

  • wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących;
  • udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji;
  • opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów;
  • otwarcie nowego procesu;
  • zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji;
  • wprowadzenie nowej organizacji produkcji.


Zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Eurostatu3 innowacje to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

W myśl definicji z ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przez działalność innowacyjną należy rozumieć taką, która polega na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

W polskim systemie zamówień publicznych dotychczas nie było definicji tego pojęcia. Projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 marca 2016 r. wprowadza definicję innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej (art. 73a ust. 3), wskazując, że jest to nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługa lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nowa metoda marketingowa lub nowa metoda organizacyjna w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.

Innowacja zatem to nie tylko zdolność do wypracowania i wdrożenia nieznanego dotąd produktu, usługi czy technologii. To także nowy sposób postępowania, nowy sposób myślenia i wprowadzania zmian w samym przedsiębiorstwie, które usprawniają jego działanie. Pojęcia innowacyjności, jako zdolności do tworzenia i wprowadzenia innowacji, nie można mylić z pojęciem nowoczesności. Innowacyjnym przedsiębiorstwem jest to, które dokonuje zmian, wdraża nowatorskie rozwiązania, dąży do udoskonalenia produktu, usługi lub technologii. Do innowacyjnego rozwiązania takie przedsiębiorstwo może dojść w wyniku włas­nej działalności badawczo-rozwojowej lub w wyniku zakupu: można bowiem „kupić wiedzę i technologię”, kupując sprzęt, oprogramowanie lub usługi.

Innowacyjność w UE

Unia Europejska od dawna zwraca dużą uwagę na innowacyjność włas­nej gospodarki. W Traktacie powołującym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (z 1957 r.) kładziono nacisk na takie działania jak: wspieranie badań naukowych i technologicznych, prowadzenie polityki współpracy w dziedzinie rozwoju oraz stwarzanie warunków podnoszenia poziomu edukacji i szkoleń.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne