Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz

Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że w typowych trybach „otwartych” innowacyjny przedmiot zamówienia może nie występować.

Zamawiający może otrzymać przedmiot innowacyjny dzięki zastosowaniu trybu partnerstwa innowacyjnego (przewidzianego w dyrektywie 24/2014/UE) lub dialogu konkurencyjnego (przewidzianego w pzp sprzed nowelizacji). W przypadku partnerstwa innowacyjnego wydawać się może, że skoro przedmiot zamówienia ma się wykrystalizować dopiero po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, to postanowienia siwz nie mogą być zbyt precyzyjne. Nie do końca jednak tak to wygląda. Przede wszystkim – zgodnie z art. 73b ust. 1 i 2 projektu nowelizacji pzp – zamawiający zobowiązany jest określić w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz swoje zapotrzebowanie na innowacyjny przedmiot zamówienia, przy czym ustawodawca w art. 73b ust. 3 projektu nowelizacji pzp wymaga, by informacje zawarte w dokumentacji były „wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania”. Jednym z kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia w ramach partnerstwa innowacyjnego są negocjacje z wykonawcami, a art. 73e ust. 2 projektu nakazuje stosować w tym zakresie odpowiednio postanowienia art. 58 i 59. Ich treść natomiast pozwala na dokładne doprecyzowanie postanowień siwz w porozumieniu z przyszłymi wykonawcami oraz rozwianie wątpliwości interpretacyjnych jeszcze przed etapem składania ofert ostatecznych.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne