Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz

Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że w typowych trybach „otwartych” innowacyjny przedmiot zamówienia może nie występować.

Zamawiający może otrzymać przedmiot innowacyjny dzięki zastosowaniu trybu partnerstwa innowacyjnego (przewidzianego w dyrektywie 24/2014/UE) lub dialogu konkurencyjnego (przewidzianego w pzp sprzed nowelizacji). W przypadku partnerstwa innowacyjnego wydawać się może, że skoro przedmiot zamówienia ma się wykrystalizować dopiero po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, to postanowienia siwz nie mogą być zbyt precyzyjne. Nie do końca jednak tak to wygląda. Przede wszystkim – zgodnie z art. 73b ust. 1 i 2 projektu nowelizacji pzp – zamawiający zobowiązany jest określić w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz swoje zapotrzebowanie na innowacyjny przedmiot zamówienia, przy czym ustawodawca w art. 73b ust. 3 projektu nowelizacji pzp wymaga, by informacje zawarte w dokumentacji były „wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania”. Jednym z kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia w ramach partnerstwa innowacyjnego są negocjacje z wykonawcami, a art. 73e ust. 2 projektu nakazuje stosować w tym zakresie odpowiednio postanowienia art. 58 i 59. Ich treść natomiast pozwala na dokładne doprecyzowanie postanowień siwz w porozumieniu z przyszłymi wykonawcami oraz rozwianie wątpliwości interpretacyjnych jeszcze przed etapem składania ofert ostatecznych.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne