Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 06-05-2016 Autor: Piotr Pieprzyca

Innowacyjny przedmiot zamówienia cechuje się tym, że zawiera w sobie dużą liczbę elementów nieznanych zamawiającemu na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opis ten będzie stanowił pewien pomysł, który ma zostać urzeczywistniony przez wykonawcę w efekcie zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy muszą w pierwszej kolejności poznać cel, który chce osiągnąć zamawiający, ogłaszając postępowanie. Narzędzie, które pozwala wykonawcom zrozumieć zamiary zamawiającego, przewidziano w art. 31a projektu nowelizacji pzp. Przepis ten wskazuje, że zamawiający może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W trakcie dialogu możliwe jest dokładne ustalenie efektu, jaki ma zostać osiągnięty – zamawiającemu i wykonawcom powinno zależeć na takiej możliwości. Jeżeli jednak zamawiający nie zdecyduje się na zastosowanie tego rozwiązania, będzie zobowiązany opisać przedmiot zamówienia samodzielnie, zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pzp. Niezmiernie ważne jest wtedy, by wykonawcy mieli swobodę w proponowaniu zamawiającemu rozwiązań. W opisie przedmiotu zamówienia za wystarczające należy uznać wskazanie jasnych potrzeb i ewentualnych granic, których wykonawcy nie mogą przekroczyć. W pozostałym zakresie swoboda interpretacji celu i wybór sposobu jego osiągnięcia powinny pozostawać w dyspozycji wykonawców.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, współpracuje z kancelarią LAW-TAXES.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne