Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Błędne informacje o produkcie

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Anna Wojtczyk
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Brak dbałości członków komisji przetargowej podczas oceny zgodności oferowanych dostaw z treścią siwz może mieć niebagatelne konsekwencje nie tylko na gruncie pzp.

Zasadniczym celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest optymalne zaspokojenie potrzeb zamawiającego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań. Jeśli zaś zamawiającym jest jednostka służby zdrowia, to głównym celem zamówień jest ochrona zdrowia i życia pacjentów.

Na dysponentach środków publicznych ciąży odpowiedzialność za należyte określenie celu, przedmiotu i warunków realizacji zamówienia1. Narzędziem zaś dokonywania efektywnych zakupów są procedury zamówień publicznych. Istotną czynnością zamawiającego jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który przesądza o zakresie zamówienia. Dokładne opisanie przedmiotu gwarantuje zamawiającemu realizację zamówienia zgodnie z jego założeniami2.

Dalsza część artykułu oparta będzie na uzasadnieniu do wyroku I ACa 515/14 wydanego 4 marca 2015 r. przez Sąd Apelacyjny (dalej również: SA) w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia a zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom

W sentencji wspomnianego wyroku SA zaznaczył, że obowiązek wykonywania przez lekarza zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy i z należytą starannością, zapisany w ustawie z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawiera w sobie także obowiązek uzyskania dostatecznych informacji o stosowanym produkcie. W przypadku środków farmaceutycznych informacji takich dostarcza charakterystyka produktu leczniczego, a w przypadku wyrobów medycznych – instrukcja użycia. W niniejszej sprawie zabrakło zaś spełnienia tego obowiązku.

Sprawa i orzeczenie mają wiele ciekawych aspektów, lecz na potrzeby niniejszego artykułu analizie zostanie poddana kwestia opisu w postępowaniu przetargowym zamawianego sprzętu medycznego.

Stan faktyczny sprawy

Jedna z pacjentek szpitala została zakwalifikowana do zabiegu embolizacji. Podczas zabiegu, po umiejscowieniu mikrocewnika we właściwym naczyniu, operator przystąpił do podawania materiału embolizacyjnego: trzydziestoprocentowego roztworu lipiodolu i histoakrylu. Po chwili (1–3 sekundy) asystent zauważył wypełnianie się tętnic pacjentki zawartością cewnika z dala od naczyniaka. Operator natychmiast wycofał mikrocewnik. Naczynia krwionośne pacjentki przepłukano roztworem soli fizjologicznej i papaweryną, podejrzewając skurcz. Przepustowość tętnic była śladowa. Lekarze operujący dążyli do pobudzenia krążenia, rozszerzenia naczyń. Badania wykazały rozlanie się roztworu po naczyniach krwionośnych w mózgu pacjentki. Ponieważ jednak nie istnieją leki, które mogłyby rozpuścić klej tkankowy w mózgu pacjenta, stan pacjentki był ciężki. Zbadawszy mikrocewnik po zabiegu, operator odkrył pęknięcie w odległości kilkunastu centymetrów od ujścia. Wyciek kleju w miejsce niepożądane skutkował niedrożnością tętnic mózgowych, co pociągnęło za sobą niewydolność krążenia, zanikanie reakcji, gorączkę, z czasem niewydolność wielonarządową. Po 10 dniach od operacji pacjentka zmarła.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne