Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Utrzymanie dróg gruntowych

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Danuta Domżalicka

Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiającym wiele trudności sprawia stwierdzenie, czy bieżąca konserwacja nawierzchni gruntowej jest usługą, czy robotą budowlaną.

Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) opis przedmiotu zamówienia jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zależy poprawność całego postępowania o zamówienie publiczne oraz efekt końcowy – uzyskanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

„Podpatrywanie” ogłoszeń

Zanim zamawiający przystąpi do wykonania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, musi prawidłowo określić przedmiot zamówienia i rozstrzygnąć o jego rodzaju. Na podstawie art. 11 ust. 6 Pzp zostało wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU nr 188, poz. 1153). Zgodnie z załącznikiem nr 1, sekcja II, przedmiot zamówienia określa się, podając m.in.:

 

  • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
  • rodzaj zamówienia; odpowiednio: roboty, dostawy lub usługi,
  • kod CPV głównego przedmiotu zamówienia oraz przedmiotów dodatkowych.

 

Zdarza się, iż zamawiający – szukając odpowiedzi na pytanie, jak określić rodzaj zamówienia – „podpatrują” w BZP już ogłoszone postępowania w danym przedmiocie zamówienia. Przejrzałam około 30 ogłoszeń dotyczących zamówień na utrzymanie dróg gruntowych, opublikowanych w BZP w marcu i kwietniu br., i zauważyłam, że zamawiający w większości klasyfikują utrzymanie dróg gruntowych jako usługi; zdarzyło się jednak zaklasyfikowanie ich także do robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne