Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Utrzymanie dróg gruntowych

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Danuta Domżalicka

Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiającym wiele trudności sprawia stwierdzenie, czy bieżąca konserwacja nawierzchni gruntowej jest usługą, czy robotą budowlaną.

Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) opis przedmiotu zamówienia jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zależy poprawność całego postępowania o zamówienie publiczne oraz efekt końcowy – uzyskanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

„Podpatrywanie” ogłoszeń

Zanim zamawiający przystąpi do wykonania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, musi prawidłowo określić przedmiot zamówienia i rozstrzygnąć o jego rodzaju. Na podstawie art. 11 ust. 6 Pzp zostało wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU nr 188, poz. 1153). Zgodnie z załącznikiem nr 1, sekcja II, przedmiot zamówienia określa się, podając m.in.:

 

  • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
  • rodzaj zamówienia; odpowiednio: roboty, dostawy lub usługi,
  • kod CPV głównego przedmiotu zamówienia oraz przedmiotów dodatkowych.

 

Zdarza się, iż zamawiający – szukając odpowiedzi na pytanie, jak określić rodzaj zamówienia – „podpatrują” w BZP już ogłoszone postępowania w danym przedmiocie zamówienia. Przejrzałam około 30 ogłoszeń dotyczących zamówień na utrzymanie dróg gruntowych, opublikowanych w BZP w marcu i kwietniu br., i zauważyłam, że zamawiający w większości klasyfikują utrzymanie dróg gruntowych jako usługi; zdarzyło się jednak zaklasyfikowanie ich także do robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne