Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Razem czy osobno

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie

Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów.

Najważniejsze dla zamawiającego jest ustalenie, do jakiego grona potencjalnych wykonawców kieruje zamówienie i jakie warunki są w jego ocenie najważniejsze, aby pozyskać rzetelnego wykonawcę. Ta dbałość o udzielenie zamówienia odpowiedniemu podmiotowi nie może stać w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 stycznia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 62/07) ocenę zasadności warunku udziału w postępowaniu i jego zgodności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy rozpatrywać w kontekście jego adekwatności do przedmiotu zamówienia, tj. warunek musi zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu niedyskryminującego charakteru, winien mieć na celu ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, a nadto nie może prowadzić do faworyzowania jednych i tym samym dyskryminacji innych wykonawców. Ponadto, dbałość ta przekłada się na ustawowe obowiązki zamawiającego, który zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę niespełniającego chociażby jednego z określonych przez niego warunków udziału.

Bariery wejścia

W przypadku zamówień innowacyjnych technologicznie, złożonych co do zakresu przedmiotu zamówienia i jego realizacji, określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu często stanowią barierę wejścia i powodują, że zawęża się grono potencjalnych wykonawców.

 

Zamawiający, chcąc uzyskać gwarancję pozyskania rzetelnego wykonawcy, zobowiązany jest zweryfikować jego możliwości realizacji zamówienia. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że branża informatyczna, która jest obiektem zainteresowania wielu konkurujących firm, posiada bariery dostępu do tego rynku, którymi są m.in. regulacje prawne oraz technologia związana z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku długoletniego doświadczenia produkcyjnego i handlowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne