Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Razem czy osobno

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie

Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów.

Najważniejsze dla zamawiającego jest ustalenie, do jakiego grona potencjalnych wykonawców kieruje zamówienie i jakie warunki są w jego ocenie najważniejsze, aby pozyskać rzetelnego wykonawcę. Ta dbałość o udzielenie zamówienia odpowiedniemu podmiotowi nie może stać w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 stycznia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 62/07) ocenę zasadności warunku udziału w postępowaniu i jego zgodności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy rozpatrywać w kontekście jego adekwatności do przedmiotu zamówienia, tj. warunek musi zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu niedyskryminującego charakteru, winien mieć na celu ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, a nadto nie może prowadzić do faworyzowania jednych i tym samym dyskryminacji innych wykonawców. Ponadto, dbałość ta przekłada się na ustawowe obowiązki zamawiającego, który zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę niespełniającego chociażby jednego z określonych przez niego warunków udziału.

Bariery wejścia

W przypadku zamówień innowacyjnych technologicznie, złożonych co do zakresu przedmiotu zamówienia i jego realizacji, określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu często stanowią barierę wejścia i powodują, że zawęża się grono potencjalnych wykonawców.

 

Zamawiający, chcąc uzyskać gwarancję pozyskania rzetelnego wykonawcy, zobowiązany jest zweryfikować jego możliwości realizacji zamówienia. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że branża informatyczna, która jest obiektem zainteresowania wielu konkurujących firm, posiada bariery dostępu do tego rynku, którymi są m.in. regulacje prawne oraz technologia związana z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku długoletniego doświadczenia produkcyjnego i handlowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne