Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamówienia w skrócie

Data publikacji: 14-03-2016 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk

Rodzaje pełnomocnictw

PEŁNOMOCNICTWO TO:

  • czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa;
  • sam dokument pełnomocnictwa.


Przepisy ustawy Kodeks cywilny (kc) wyróżniają trzy podstawowe typy pełnomocnictw:

 

  • pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu;
  • pełnomocnictwo rodzajowe, obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności;
  • pełnomocnictwo szczególne, obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo ogólne

Udziela się go w sytuacji, gdy działania pełnomocnika mają się ograniczać jedynie do zwykłego zarządu. Rozumie się przez to czynności związane z podejmowaniem zwykłych, bieżących działań dotyczących przedmiotu pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 99 ust. 2 kc taki rodzaj pełnomocnictwa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przykład


Pełnomocnictwo ogólne do zarządzania nieruchomością będzie obejmowało czynności zwykłego zarządu, takie jak dokonywanie drobnych remontów, napraw. Pełnomocnictwo ogólne może również upoważniać do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe)

Wskazuje określoną kategorię czynności prawnych, do których umocowany jest pełnomocnik. Nie jest dopuszczalne w zakresie tych czynności prawnych, co do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

Przykład


Mocodawca upoważnia pełnomocnika do określonego rodzaju czynności, tj. pobierania czynszu z nieruchomości, do sprzedania nieruchomości czy też np. do zawierania umowy o pracę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne