Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo opcji

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Elżbieta Tomaka
Autor: Bartłomiej Brosz

Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może skorzystać z prawa opcji.

Po raz pierwszy prawo opcji pojawiło się w rządowym projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), wniesionym do sejmu w listopadzie 2003 r. Po uchwaleniu obowiązuje do dziś w tej samej treści: „Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji” (art. 34 ust. 5 Pzp). I to wszystko, co można w ustawie znaleźć na ten temat.

Wystarczy wola zamawiającego

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prawa opcji wiązało się z dostosowaniem go do treści ówczesnych dyrektyw WE. Tak więc prawo opcji pojawiło się z dyrektywy klasycznej i sektorowej w:

 

  1. art. 1 ust. 2 lit. C – zamówienia publiczne na dostawy oznaczają zamówienia publiczne inne niż określone w lit. B, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu produktów,
  2. art. 9 ust. 1 – podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez podatku VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającego; w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne