Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Prawo opcji

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Elżbieta Tomaka
Autor: Bartłomiej Brosz

Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może skorzystać z prawa opcji.

Po raz pierwszy prawo opcji pojawiło się w rządowym projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), wniesionym do sejmu w listopadzie 2003 r. Po uchwaleniu obowiązuje do dziś w tej samej treści: „Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji” (art. 34 ust. 5 Pzp). I to wszystko, co można w ustawie znaleźć na ten temat.

Wystarczy wola zamawiającego

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prawa opcji wiązało się z dostosowaniem go do treści ówczesnych dyrektyw WE. Tak więc prawo opcji pojawiło się z dyrektywy klasycznej i sektorowej w:

 

  1. art. 1 ust. 2 lit. C – zamówienia publiczne na dostawy oznaczają zamówienia publiczne inne niż określone w lit. B, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu produktów,
  2. art. 9 ust. 1 – podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez podatku VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającego; w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne