Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

15 lat minęło - Jubileusz

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Halina Olszowska
Autor: Bartłomiej Brosz

W tym miesiącu mija 15 lat od uchwalenia pierwszej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Ukazała się ona w Dzienniku Ustaw nr 76 z 1994 r. pod poz. 344, a weszła w życie 1 stycznia 1995 r.

Przede mną, wraz z notatkami z mojego pierwszego szkolenia, leży poszarzały egzemplarz pierwszej ustawy o zamówieniach publicznych – dla wygody wydrukowany w formacie A-5. Obok tekst ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ujednolicony po wszystkich 11 nowelizacjach, jakie miały miejsce od tego czasu. Zamierzałam się podjąć ambitnego zadania i wykazać, w jaki sposób przebiegała ewolucja systemu zamówień publicznych przez te minione 15 lat. Niestety, analiza zmian – choćby w zakresie przepisów dotyczących wykluczania wykonawcy z postępowania – to temat na pracę magisterską, a nawet doktorską. Skupię się więc tylko na porównaniu pierwszego tekstu ustawy z tym ostatnim, ujednoliconym.

Kilkadziesiąt nowelizacji

Pierwsza ustawa miała zaledwie 92 artykuły (bez tzw. przepisów końcowych), a obecna ma ich aż 203. Przez 15 lat ustawa była ponad 30 razy nowelizowana. Po raz pierwszy przepisy zmieniono już w 1995 r., a w niektórych latach (np. 2001 czy 2004) nawet pięciokrotnie w ciągu jednego roku. Chyba wszystkim zapadły głęboko w pamięć nowelizacje z 2001 r., kiedy to 25 lipca weszła w życie tzw. nowelizacja czerwcowa, zaś już następnego dnia, czyli 26 lipca, uchwalono kolejną nowelizację z trzema różnymi terminami wejścia w życie określonych przepisów.

 

Wracając jednak do rocznicy, myślę, że można by się pokusić o przeprowadzenie testu z historii systemu zamówień publicznych. Gdyby dzisiejszych ekspertów zapytać np., od jakiej kwoty obowiązywało stosowanie ustawy z 1994 r., mieliby chyba twardy orzech do zgryzienia. Pamięta się być może progi 1.000 ECU(!), 3.000 euro, 6.000 euro i obecne 14.000 euro. Tymczasem pierwsza ustawa nie przewidywała żadnego dolnego progu, od którego ma obowiązywać. Każdy zakup uczyniony przez podmioty wymienione w ustawie i opłacony ze środków publicznych jako zamówienie publiczne musiał być dokonany drogą jednego z trybów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne