Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Czy milczenie oznacza zgodę

W jednym z przetargów wykonawca złożył ofertę, w której komisja dokonała poprawienia omyłki innej. Wykonawca dostał zawiadomienie o jej poprawieniu, ale nie wyraził na tę czynność pisemnej zgody w przeciągu 3 dni. Zapytana o to radca prawny stwierdził, że brak odpowiedzi ze strony wykonawcy możemy uznać – na podstawie kc – za zgodę poprzez domniemanie. Czy wykonawca powinien nam dostarczyć zgodę na poprawienie omyłki? Czy powinniśmy odrzucić taką ofertę?

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp oferta podlega odrzuceniu, gdy wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. Ustawodawca wymaga zatem, aby w tym przedmiocie wykonawca złożył oświadczenie woli, tym bardziej iż poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz prowadzi de facto do zmiany treści oferty. Co do zasady, zgodnie z art. 60 kc, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Nadanie więc milczeniu znaczenia oświadczenia woli wymaga wyraźnego wskazania ustawodawcy, np. jak w art. 682 kc. Pzp nie zawiera w tym zakresie żadnych regulacji, nie nadaje milczeniu wykonawcy prawnego znaczenia. W wyroku KIO z dnia 29 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 727/08) stwierdza się, iż przyjmowanie domniemań nie znajduje zastosowania w zamówieniach publicznych. Stanowisko to ma swoje oparcie także w zasadzie pisemności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne