Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Czy milczenie oznacza zgodę

W jednym z przetargów wykonawca złożył ofertę, w której komisja dokonała poprawienia omyłki innej. Wykonawca dostał zawiadomienie o jej poprawieniu, ale nie wyraził na tę czynność pisemnej zgody w przeciągu 3 dni. Zapytana o to radca prawny stwierdził, że brak odpowiedzi ze strony wykonawcy możemy uznać – na podstawie kc – za zgodę poprzez domniemanie. Czy wykonawca powinien nam dostarczyć zgodę na poprawienie omyłki? Czy powinniśmy odrzucić taką ofertę?

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp oferta podlega odrzuceniu, gdy wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. Ustawodawca wymaga zatem, aby w tym przedmiocie wykonawca złożył oświadczenie woli, tym bardziej iż poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz prowadzi de facto do zmiany treści oferty. Co do zasady, zgodnie z art. 60 kc, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Nadanie więc milczeniu znaczenia oświadczenia woli wymaga wyraźnego wskazania ustawodawcy, np. jak w art. 682 kc. Pzp nie zawiera w tym zakresie żadnych regulacji, nie nadaje milczeniu wykonawcy prawnego znaczenia. W wyroku KIO z dnia 29 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 727/08) stwierdza się, iż przyjmowanie domniemań nie znajduje zastosowania w zamówieniach publicznych. Stanowisko to ma swoje oparcie także w zasadzie pisemności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne