Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rynek wart 109,5 mld zł

Data publikacji: 01-06-2009

W ubiegłym roku – jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych – pod względem wartości na rynku dominowały zamówienia na roboty budowlane.

Wartość środków publicznych wydatkowanych na roboty budowlane stanowiła w ubiegłym roku 47% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. Zamówienia na dostawy stanowiły 26% wartości wydatkowanych środków, a kontrakty na usługi – 27%.

 

Najczęściej zamówień na roboty budowlane, podobnie jak w latach ubiegłych, udzielała administracja samorządowa. W przypadku dostaw najczęściej zamawiała je służba zdrowia, a w przypadku usług – administracja rządowa centralna.

W sektorówce najwięcej dostaw

Jeśli chodzi o zamówienia sektorowe, to w 2008 r. udzielono ich 1820 o wartości 19,1 mld zł. Zamówienie o największej wartości zostało udzielone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z Warszawy na roboty budowlane „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne” o wartości 1,397 mld zł. Pod względem rodzaju udzielanych zamówień najwięcej zamówień sektorowych dotyczyło dostaw – 54%, a następnie usług – 43%. Zaledwie 3% ogólnej liczby stanowiły zamówienia na roboty budowlane.

 

Zdecydowanie najwięcej zamówień sektorowych udzielano w trybie przetargu nieograniczonego – 69% postępowań. W dalszej kolejności znalazły się tryby: zamówienie z wolnej ręki – 16%, przetarg ograniczony – 10% postępowań, negocjacje z ogłoszeniem – 3%, negocjacje bez ogłoszenia – 2%.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne