Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Rynek wart 109,5 mld zł

Data publikacji: 01-06-2009

W ubiegłym roku – jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych – pod względem wartości na rynku dominowały zamówienia na roboty budowlane.

Wartość środków publicznych wydatkowanych na roboty budowlane stanowiła w ubiegłym roku 47% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. Zamówienia na dostawy stanowiły 26% wartości wydatkowanych środków, a kontrakty na usługi – 27%.

 

Najczęściej zamówień na roboty budowlane, podobnie jak w latach ubiegłych, udzielała administracja samorządowa. W przypadku dostaw najczęściej zamawiała je służba zdrowia, a w przypadku usług – administracja rządowa centralna.

W sektorówce najwięcej dostaw

Jeśli chodzi o zamówienia sektorowe, to w 2008 r. udzielono ich 1820 o wartości 19,1 mld zł. Zamówienie o największej wartości zostało udzielone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z Warszawy na roboty budowlane „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne” o wartości 1,397 mld zł. Pod względem rodzaju udzielanych zamówień najwięcej zamówień sektorowych dotyczyło dostaw – 54%, a następnie usług – 43%. Zaledwie 3% ogólnej liczby stanowiły zamówienia na roboty budowlane.

 

Zdecydowanie najwięcej zamówień sektorowych udzielano w trybie przetargu nieograniczonego – 69% postępowań. W dalszej kolejności znalazły się tryby: zamówienie z wolnej ręki – 16%, przetarg ograniczony – 10% postępowań, negocjacje z ogłoszeniem – 3%, negocjacje bez ogłoszenia – 2%.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne