Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Spółka partnerska

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    oświadczenie

Spółka partnerska tworzona jest w celu wykonywania wolnego zawodu. Niedopuszczalne jest więc w tej formie organizacyjno-prawnej prowadzenie działalności produkcyjnej czy handlowej.

Kontynuując podjęty w poprzednim numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne” temat zasad reprezentacji spółek prawa handlowego, chciałbym przedstawić kolejną formę organizacyjno-prawną, w jakiej mogą występować wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie spółkę partnerską.


Spółka partnerska

 

Spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej: ksh).


Amerykańskie korzenie

Poznanie zasad reprezentacji spółek prawa handlowego oraz odpowiedzialności za zobowiązania tych podmiotów stanowi istotną rolę w procesie oceny ofert składanych w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Odgrywa również ważną rolę na etapie realizacji kontraktów publicznych.

 

Spółka partnerska jest kolejną spółką zaliczaną do grupy spółek osobowych prawa handlowego.

 

Jej konstrukcja narodziła się w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego stulecia. Przyczyną jej powstania była potrzeba ograniczenia odpowiedzialności osób zajmujących się działalnością profesjonalną w obliczu pozwów kierowanych wobec kancelarii adwokackich, które były obciążane przez władze stanowe za masowe bankructwa banków i innych instytucji finansowych działających na rynku finansowym. Nowa forma organizacyjno-prawna, która powstała pod wpływem konkretnych okoliczności, została również przeniesiona na grunt ustawodawstwa europejskiego.

 

W Europie pojawiła się ona za przyczyną Niemiec, gdzie w 1994 r. przyjęta została ustawa o spółkach partnerskich osób wykonujących wolny zawód, a następnie w 1997 r. na wyspie Jersey zaczęła obowiązywać uchwalona w 1996 r. ustawa o spółkach partnerskich.

 

Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa spółki partnerskiej stanowiło odpowiedź na potrzeby osób wykonujący wolny zawód w kontekście dynamicznych przemian gospodarczych, które miały miejsce na początku lat 90. poprzedniego stulecia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne