Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Unijna polityka spójności

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    nadzór autorski

Sprawozdanie opublikowane przez unijnych audytorów wskazuje, że w przypadku 40% projektów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności występują błędy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

We wrześniu 2015 r. ukazało się sprawozdanie specjalne (10/2015) Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (dalej: Trybunał) zatytułowane: „Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów dotyczących zamówień publicznych w obszarze unijnej polityki spójności”1 (dalej: sprawozdanie).

Sprawozdanie przedstawia błędy, które występowały w latach 2007–2013 w trakcie udzielania zamówień publicznych na projekty realizowane w ramach unijnej polityki spójności, czyli za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również analizuje kroki podjęte przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej mające na celu eliminację tychże problemów.

Niniejszy artykuł jest poświęcony błędom występującym w zamówieniach publicznych, udzielanych w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Skala i typologia błędów

W około 40% z 700 współfinansowanych z funduszy unijnych projektów zbadanych przez Trybunał wykryto błędy. Było ich w sumie 587:

 

 • 168 (29%) stanowiło poważne błędy;
 • 288 (49%) stanowiło istotne błędy;
 • 131 (22%) stanowiło drobne błędy (zob. tabela).

Błędy na poszczególnych etapach procedury przetargowej

Ze względu na moment ich wystąpienia błędy zaliczono do jednego z trzech etapów procedury przetargowej:

 

 1. fazy przygotowawczej;
 2. przetargu właściwego;
 3. realizacji umowy.


W trakcie fazy przygotowawczej wystąpiło 87 błędów, z których 71 (czyli 82%) miało charakter poważny. Wyróżnić można następujące błędy:

 

 • zastosowanie niewłaściwego rodzaju procedury przetargowej – 38 błędów, z czego 27 poważnych;
 • sztuczne dzielenie zamówienia na mniejsze w celu obejścia progów wartościowych – 26 błędów, z czego 23 poważne;
 • udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez odpowiedniego uzasadnienia – 23 błędy, z czego 21 poważnych.


Jako przykład błędu w fazie przygotowawczej można wskazać udzielenie zamówienia na tzw. nadzór autorski przez architekta (budowa obwodnicy jednego z większych miast w Polsce) w toku procedury negocjacyjnej z jednym wykonawcą.

W ramach przetargu właściwego zanotowano 426 błędów, z których 66 (czyli 15,5%) miało charakter poważny. W ramach tejże fazy zidentyfikowano następujące błędy:

 

 • związane z publikacją i przejrzystością oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 186 błędów, z czego 11 poważnych;
 • ustanowienie niezgodnych z prawem kryteriów podmiotowych bądź kryteriów wyboru oferty oraz ich niewłaściwe stosowanie – 167 błędów, z czego 33 poważne;
 • niedociągnięcia proceduralne, w tym niewłaściwe dokumentowanie procedury przetargowej – 73 błędy, z czego 22 poważne.


Przykład błędu w trakcie przetargu właściwego: w ramach przetargu na budowę autostrady w Czechach wymogi podmiotowe dotyczące minimalnego potencjału technicznego nie zostały zdefiniowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne